Organizační schéma

 

Legenda k organizačnímu schématu VFU Brno

AS Akademický senát
SR Správní rada
VR Vědecká rada
RVV Rada pro veterinární vzdělávání
KFAF Komise pro hodnocení činnosti FaF
POR Poradní orgány rektora
   
KaR  Kancelář rektora
CEITEC CEITEC - Středoevropský technologický institut, VFU Brno
VZS Vysokoškolský zemědělský statek – Školní zemědělský podnik Nový Jičín
CPIZ Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření
IAK Oddělení interního auditu a kontroly
UA Univerzitní archiv
   
PeO Oddělení personální
OP Oddělení právní
VV Oddělení vnějších vztahů
SD  Oddělení správy dokumentů 
CIT  Centrum informačních technologií
   
SeP1 Sekretariát prorektora pro vzdělávání
CPPS Centrum poradenství pro studenty
ICVI Institut celoživotního vzdělávání a informatiky
ÚCJ Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství
ÚTVS Ústav tělesné výchovy a sportu
   
SeP2 Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
SIS Studijní a informační středisko
AV Acta Veterinaria
   
SeP3 Sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj
OHK Oddělení hodnocení kvality
ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU Brno (ICRC VFU Brno)
CPT Centrum projektů a transferu technologií
   
SeK Sekretariát kvestora
EO Ekonomické oddělení
PaM Oddělení práce a mezd
SM Oddělení investic a správy majetku
HS Oddělení hospodářské správy, energetiky a vodního hospodářství
OD Oddělení dopravy
OVZ Oddělení veřejných zakázek
OBP Oddělení ostrahy, BOZP a PO
SUC Ubytovací a stravovací centrum v areálu VFU Brno
KSK Kaunicovy studentské koleje
SUCNoDv Stravovací a ubytovací centrum Nový Dvůr
   
FVL Fakulta veterinárního lékařství
FVHE Fakulta veterinární hygieny a ekologie
FaF Farmaceutická fakulta
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz