Složení akademického senátu

 

Předsednictvo AS VFU Brno pro funkční období 2017-2020

Fakulta Jméno Funkce
     
FVL Prof. MVDr. František Treml, CSc. předseda
FVHE Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. místopředseda; člen předsednictva.
FVL Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. člen předsednictva
FaF Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. člen předsednictva
FaF Radek Joksch - student člen předsednictva
FVHE MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. tajemník

 

Složení AS VFU Brno pro funkční období 2017-2020

 

AP FVL    

1

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.   cizeka@vfu.cz
2 MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.
  dvorakm@vfu.cz
3 Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc.   horinp@vfu.cz
4 MVDr. Pavel Proks, Ph.D.   proksp@vfu.cz
5 Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. člen předsednictva  smolaj@vfu.cz
6 Prof. MVDr. František Treml, CSc. předseda tremlf@vfu.cz
 STUDENTI  FVL    

1

Katarína Kopálová   V13046@vfu.cz
2 Ivana Miklovičová   V14060@vfu.cz
3 MVDr. Marilena Georgiou - DSP   V16206@vfu.cz
AP FVHE    
1 Doc. MVDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.    
2 MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. tajemník hostovskym@vfu.cz
3 Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

místopředseda;

člen předsednictva.

chloupekp@vfu.cz
4 Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.   pikulaj@vfu.cz
5 MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.   pospiechm@vfu.cz
6 MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.   vosmerovap@vfu.cz
STUDENTI FVHE    
1 Klára Konopáčová   H16363@vfu.cz
2 David Najt   H17306@vfu.cz
3 MVDr .Hana Běhalová - DSP   behalovah@vfu.cz
AP FaF    
1 Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.   dvorackovak@vfu.cz
2 Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.   mokryp@vfu.cz
3 Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.   muselikj@vfu.cz
4 Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.   suchypa@vfu.cz
5 Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. člen předsednictva Karel.mejkal@post.cz
6 Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.   vetchy@email.cz
STUDENTI FaF    
1 Radek Joksch člen předsednictva F14164@vfu.cz
2 Patrik Sivulič   F15137@vfu.cz
3 Adéla Firlová - DSP   F17189@vfu.cz

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz