Složení akademického senátu

 Seznam členů AS VFU pro funkční období 2014-2017

Předseda: TREML František, Prof., MVDr., CSc.
Předsednictvo: DVOŘÁK Milan, MVDr., Ph.D.
  CHLOUPEK Petr, Doc., MVDr., Ph.D.
  BABULA Petr, Doc., PharmDr., Ph.D.
  ENEVOVÁ Vladimíra, Ing.
Tajemnice: JANŠTOVÁ Bohumíra, Doc., MVDr., Ph.D.

 

FVL

Příjmení, Jméno
  e-mail
ČÍŽEK Alois, Prof., MVDr., CSc.   cizeka@vfu.cz
DVOŘÁK Milan, MVDr., Ph.D. -
(člen předsednictva AS VFU Brno)
  dvorakm@vfu.cz

HOŘÍN Petr, Prof., MVDr. et RNDr., CSc.

  horinp@vfu.cz

KOUDELA Břetislav, Prof., MVDr., CSc. 

  koudelab@vfu.cz

ŠKORIČ Mišo, MVDr., Ph.D. 

  skoricm@vfu.cz
TREML František, Prof., MVDr., CSc.   tremlf@vfu.cz
STAŇKOVÁ Laura (studentka)   V11193@vfu.cz
STIEGLMAIER Martin (student)   V11212@vfu.cz

ŠMÍDKOVÁ Jana, MVDr. (do 31. 12. 2015)

  smidkovaj@vfu.cz

MVDr. Robert Snášil. (od 1. 1. 2016)

  snasilr@vfu.cz


FVHE

Příjmení, Jméno   e-mail

CHLOUPEK Petr, Doc., MVDr., Ph.D.

(člen předsednictva AS VFU Brno)

  chloupekp@vfu.cz
JANŠTOVÁ Bohumíra, Doc., MVDr., Ph.D.   janstovab@vfu.cz
KOPŘIVA Vladimír, MVDr., Ph.D.   koprivav@vfu.cz
PIKULA Jiří, Prof., MVDr., Ph.D.   pikulaj@vfu.cz
POSPIECH Matěj, MVDr., Ph.D.

 

pospiechm@vfu.cz
STRAKOVÁ Eva, Prof. Ing., Ph.D.   strakovae@vfu.cz
KOS Vojtěch (student)   vokosak@gmail.com

H11145@vfu.cz

SUŠOVSKY Boris (student)   Susovsky@seznam.cz

H13290@vfu.cz

ENEVOVÁ Vladimíra, Ing. (studentka)   enevovav@vfu.cz


FaF

Příjmení, Jméno   e-mail

BABULA Petr, Doc., PharmDr., Ph.D.

(člen předsednictva AS VFU Brno)

  babulap@vfu.cz
KUBOVÁ Kateřina, Doc., PharmDr., Ph.D.    dvorackovak@vfu.cz
KOLLÁR Peter, Doc., PharmDr., Ph.D.    kollarp@vfu.cz
ŠMEJKAL Karel, Doc., PharmDr., Ph.D.    karel.mejkal@post.cz
VETCHÝ David, Doc., PharmDr., Mgr., Ph.D.    vetchy@email.cz
ŽEMLIČKA Milan, Doc., RNDr., Ph.D. 
(do 31. 12. 2015)
  zemlickam@vfu.cz
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.  (od 1. 1. 2016)   suchypa@vfu.cz
JANALÍK Marek (student)   F12066@vfu.cz

Marek.janalik1@gmail.com

JELÍNKOVÁ Tereza (studentka)   F13082@vfu.cz
KRUŽICOVÁ Alžběta, Mgr. et Mgr. (studentka)   jugovaa@vfu.cz
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz