Správní rada VFU Brno

Členové správní rady

předseda:
PhDr. Richard Svoboda, MBA

místopředsedové:

MVDr. Jaroslav Salava

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.


členové
:

ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA 
PhDr. Pavel Doleček

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Ing. Vilém Koutník, CSc.

MVDr. Milan Sehnal

Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Tajemnice:

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. 


Zápisy správní rady VFU

 

 - Statut správní rady VFU Brno (*.pdf)

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz