Kopírovací a tiskové služby

Na VFU Brno je v provozu systém pro kopírovací a tiskové služby. Kopírovací stroje zapojené do systému naleznete v ústřední knihovně (2 ks.), na Kaunicových kolejích (1 ks v PC učebně) a Protivově kniohovně (1 ks - FaF).

Nabíjení kreditu je možné v ústřední knihovně u výpůjčního pultu nebo na vrátnici Kaunicových kolejí. K identifikaci slouží platná ISIC karta vydaná na VFU Brno.

Tiskovou úlohu je možné odeslat z libovolného PC připojeného do systému a vyzvednout rovněž na libovolném kopírovacím stroji.

Spravování svého účtu (stav kreditu, přehled a stornovávání tiskových úloh) je možné
na stránce https://tisk.vfu.cz . Jméno uživatele a heslo je stejné jako např. do univerzitní pošty.

Návod na používání kopírovacího stroje a celého systému je umístěn u každého stroje.