Právní systém Legsys

Pro zaměstnance a studenty VFU Brno je zpřístupněn:

LEGSYS – právní informační systém

Postup spuštění:

  1. Podmínkou nutnou je přihlášení do sítě
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu ”Tento počítač”
  3. Zvolte ”Připojit síťovou jednotku”
  4. Do pole ”Cesta” zadejte:
  5. \\VFU-APL\LEGSYSW

  6. Zvolte ”OK”
  7. Po otevření okna s obsahem připojeného disku spusťte LexGalaxy.exe

Pozn.: Po prvním spuštění se zkopíruje zástupce legsys na plochu. Pro další spuštění Legsys-u poklepejte na ikonu na ploše.