Přípravné kurzy AJ

 

 

Přípravné kurzy anglického jazyka - zimní semestr 2016/17

 

Ústav cizích jazyků si Vás dovoluje informovat o aktuální nabídce přípravných kurzů k povinnému studiu odborného anglického jazyka v rámci bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu.

 

Cílem kurzů je zopakovat si a doplnit znalosti především v oblasti gramatiky a slovní zásoby na úroveň B1+ – B2, aby se student mohl zapojit do povinné výuky a věnovat se studiu odborného a akademického jazyka. Kurzy jsou určeny především těm, jejichž současná úroveň jazykových kompetencí není dostačující pro absolvování povinné odborné angličtiny.  Výuka je vedena velmi prakticky s ohledem na stav znalostí účastníků a výklad je doplněn řadou praktických cvičení a testů, které navíc pomohou utřídit a upevnit již nabyté jazykové znalosti.

 

Pokud jste si z naší nabídky vybrali, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku a doručte ji na sekretariát Ústavu cizích jazyků VFU Brno.

 

Kurzovné uhraďte až na základě potvrzovacího emailu, který Vám bude zaslán z našeho ústavu. Budete tak vědět, že kurz byl dostatečně naplněn a bude realizován (minimální počet účastníků v kurzu je 5 osob).

 

KDY: 3. 10. 2016 - 27. 1. 2017

 

ROZSAH:  2 vyučovací hodiny (90 min) týdně - 34 hodin/pololetí

 

FORMA: prezenční

 

ČASOVÝ ROZVRH:                       kurz 1    úterý 7:00 - 8:30

 

                                               kurz 2    úterý 10:30 - 12:00

 

                                               kurz 3    úterý 11:15 - 12:45

 

                                               kurz 4    pátek 9:00 - 10:30

 

KDE: Ústav cizích jazyků VFU Brno, budova č. 24, 3NP

 

PRO KOHO: cílovou skupinou jsou studenti všech fakult VFU Brno všech studijních programů bez rozdílu

 

VYUČUJÍCÍ: PhDr. Lenka Řitičková, Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D., Mgr. Svatava Vrbová, Mgr. Kateřina Žvaková

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: obdrží studenti v hodinách, zahrnuty v ceně kurzu

 

CENA: 5 000,- Kč

 

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Externí plátce - ČSOB, číslo účtu 154568547/0300, v.s. 975090 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte: Kurz AJ – Vaše příjmení)

 

KONTAKT: Mgr. Marie Krejčí, krejcim@vfu.cz, tel: +420 54156 2129

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz