Konzultační hodiny / Office hours

Letní semestr 2016/17  Summer semester 2016/17

 

 

 

Paedr.Kubernát
Přednosta

Mgr.Chodníček
Odbornýasistent

Mgr.Krátký,Ph.D. 
Odborný asistent

Kancelář ÚTVS
p.Pivničková

POSILOVNA

Weight room

Po - Mo

 13.30-14.00  8.00-8.30  14.15-14.45 10-11;13-14  11.00-21.00

Út – Tu

 14.30-15.00  8.00-9.00    11.00-12.00  10.00-21.00

St – We

       13-14.30  10-12; 13-21

Čt – Th

 15.00-16.00  8.00-8.30  8.30-9.00  14.00-16.00  10.30-21.30

Pá - Fr

         10.00-14.00

 

 

P. Krátký - nepřítomen 9.5.2017

Mgr. Chodníček -nepřítomen 15.-18.5.2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz