Přejezd Orlických hor

VSK ÚTVS VFU Brno pořádá pro studenty jednodenní lyžařský přejezd na běžkách

 

ORLICKÉ HORY

 

 

Sobota 3. března 2018

 

Cena: členové VSK 250 Kč
          ostatní         350 Kč

 

 

Odjezd: 6,00 hod. od tělocvičny VFU ( sraz 5,45 hod.)

 

Návrat do Brna: kolem 20,00 hod.

 

S sebou: běžkařskou nebo sjezdařskou výzbroj a výstroj, jídlo, pití.

 

Trasa: Šerlich – Masarykova chata – pěticestí Hanička – Rokytnice v Orlických horách.

 

Celková délka trasy cca 28 km.

 

Studenti VFU si mohou půjčit běžkařkou i sjezdařskou výzbroj  před odjezdem v úředních  hodinách kanceláře na ÚTVS u pí. Pivničkové. Ceník půjčovného zde.

 

Přihlášky se zaplacením částky za zájezd u Dr. Krátkého na ÚTVS.

 

Přihlášky je možné zasílat na kratkyp@vfu.cz

(platba nejpozději do 26.2.2018 na číslo účtu VSK VFU: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 3, jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno + Orličky)

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz