Jezdectví

Cílem předmětu je, aby si studenti prakticky osvojili běžnou péči o koně spočívající zejména v bezpečné manipulaci s koněm v boxu i venku, vodění a předvádění koní, péči o srst a o kopyta (včetně asistence při pravidelném podkování koní), základy krmení koní, přípravu koní na lonžování a volné pohybování a v neposlední řadě sedlání a uzdění koní, včetně péče o výstroj koně.

Součástí praktické výuky bude výuka jízdy na koni. V této části bude kladen důraz na nácvik správného nasedání a sesedání z koně, správného sedu jezdce, držení otěží a vedení koně. Jezdci se budou z počátku pohybovat pouze na koních vedeneých ze země, což umožní i bázlivějším studentům zbavit se zbytečného strachu a osvojit si základní jezdecké náviky. Cílem je následovně zvládnout samostatné vedení koně po jízdárně a to ve skupině jezdců i samostatně (krok, popř. klus)

 

Vyučující: Dr. Sedlinská z Kliniky chorob koní

 

Veškeré informace a přihlášky u Dr. Sedlinské

 

Místo: Jezdecká hala VFU

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz