Registrace do sportů

elektronické zápisy do kreditovaného volitelného předmětu Sport/ Tělesná výchova (VP) studenti Faf 1.-5. roč a studenti magistři FVL a FVHE 1.-5. roč.a sportů VSK (Vysokoškolský sportovní klub) budou spuštěny:

VP v úterý 14.2. ve 12 hod

VSK ve středu 15.2.. ve 12 hod

 

oba na webové adrese: 
https://tvsport.vfu.cz/sports/view

 

Oba systémy si navzájem nekonkurují, nemůže se tedy stát, že by zájemci o sporty VP vybrali místa zájemcům o VSK a obráceně.

 

Studenti 1.ročníku FVHE bakalářů OZW a BP mají pevný rozvrh TV (viz náš web) a registrovat do sportů se mohou pouze v rámci VSK VFU Brno.

 

Aktuální rozvrh sportů pro letní semestr 2016/17, nabídku sportovních kurzů i veškeré informace týkající se sportování na VFU naleznete na aktualizovaných webových stránkách: http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/rektoratni-pracoviste/ustav-telesne-vychovy-a-sportu/index.html

 

Nutná je registrace i pro zájemce o posilovnu VFU. Kvůli omezené kapacitě bude vstup umožněn jen členům VSK, kteří budou mít zavčas zaplacené členské příspěvky na r. 2017 a zaregistrují se na webu!

 

Pro vstup do systému potřebujete platné heslo do pošty VFU a systému Stag. V případě, že nemáte platné toto přihlašovací heslo, kontaktujte pí. Ing. Dvořáčkovou z CITu.

 

Do systému se mohou přihlásit studenti, kteří mají minimálně týden před spuštěním registrace ve Stagu zapsán volitelný předmět Sport a členové VSK VFU (nutné os. číslo studenta VFU Brno), kteří mají uhrazené členské příspěvky na rok 2017

 

Pozor! Členské příspěvky do VSK je nutné zaplatit buď převodem na účet nejpozději do 10.2.2017 nebo hotově u sekretářky ÚTVS Pivničkové v těchto časech. ! Poplatek za členství na kalendářní rok 2017 (celkem 2 semstry) činí pro studenty VFU 400,- Kč. Jinou částku než 400 Kč nelze bezhotovostně zasílat. Číslo účtu pro členské poplatky: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1. Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

 

Poplatky za jednotlivé sporty (ne členské příspěvky) musí být uhrazeny pouze převodem nejpozději do 17.2. 2017. Číslo účtu pro platbu za sporty: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 2, variabilní symbol podle konkrétního sportu viz tabulka v.s. podle sportů, Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo.

 

Tabulka variabilních symbolů podle sportů:

SPORT

spec. symbol

var. symbol

členové VSK

ostatní

Aerobik

2

1

0 Kč

200 Kč

Břišní tance (orientální tanec)

2

2

0 Kč

200 Kč

H.E.A.T.

2

3

600 Kč

900 Kč

HIIT

2

4

0 Kč

200 Kč

Jóga

2

5

0 Kč

200 Kč

Ju-Jitsu

2

6

0 Kč

200 Kč

Pilates

2

7

0 Kč

200 Kč

Plavání

2

8

0 Kč

300 Kč

Power jóga

2

9

600 Kč

900 Kč

Stand. a latinsko-americké tance

2

10

0 Kč

200 Kč

Street Workout

2

11

0 Kč

200 Kč

Tabata/HIIT

2

12

0 Kč

200 Kč

TRX

2

13

600 Kč

900 Kč

Zumba

2

14

0 Kč

200 Kč

Pro úspěšné elektronické přihlášení do sportů VSK je nezbytné, aby Vaše aktuální osobní číslo studenta bylo shodné s tím, které jste nám uvedli v okamžiku registrace do sportovního klubu. Pokud se Vám z jakýchkoliv důvodů (typické např. pro studenty bakaláře FVHE, kteří pokračují ve studiu magisterském) osobní číslo během studia změnilo, je nutné  to sdělit nejpozději do 3.2.2017 mailem Dr. Krátkému. Neplatné osobní číslo v naší databázi Vám neumožní se do systému přihlásit (netýká se studentů, kteří se hlásí do volitelného předmětu Sport). 

 

Případné dotazy k zápisu do sportů směřujte mailem na Mgr. Chodníčka nebo Dr. Krátkého. (V týdnu 6.-10.2.2017 jsou všichni vyučující ÚTVS nepřítomni na pracovišti z důvodu účastni na lyžařských kurzech)

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz