Členství ve VSK VFU Brno a čenské příspěvky

Členem VSK VFU Brno se mů.žete stát kdykoliv během roku.

 

Členství ve VSK vyřizuje sekretářka ÚTVS p. Pivničková v úředních hodinách kanceláře.

 

 

Členské příspěvky platné od 1.1.2018

 

Poplatek je za 1 kalendářní rok                                                                                                                                
studenti VFU Brno                                       400 Kč
zaměstnanci VFU Brno                                600 Kč
důchodci                                                    400 Kč
ostatní                                                       1000 Kč

 

Členské příspěvky je nutno platit na celý kalendářní rok. Výjimku mají noví členové, kteří se stávají členy až v 2.pol kalendářního roku a studenti, kteří jsou v posledním ročníku svého studia.

Registraci v klubu a úhrada členských příspěvků je možno vyřídit v úředních hodinách v kanceláři ÚTVS u sekretářky p. Pivničkové. (nutná je pasová fotografie).

 

Členské příspěvky lze platit též bezhotovostně na číslo účtu : 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1.

Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz