Kalendář akcí 2014 


sipecka topleden 2014
31. 1. 2014 Dny otevřených dveří – FVL, FVHE, FaF

 

sipecka topúnor 2014
18. 2. 2014 Vychází první číslo Vita Universitatis pro rok 2014
25. 2. 2014 Přednášková schůze klubu k 120. výročí narození mezinárodně významné veterinární osobnosti na poli vakcinologie a imunologie - Karla Hrušky (MVDr. Ladislav Dedek, CSc.)
26. 2. 2014 Účast na vernisáži výstavy Koně a krajina – Výstavní síň ÚMČ Královo Pole
26. 2. 2014 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu
28. 2. 2014 Termín podání přihlášek (FaF, FVHE)

 

sipecka topbřezen 2014
4. 3. 2014 Trichinelóza u volně žijící zvěře
10. 3. 2014 Termín podání přihlášek FVL
13. 3. 2014 Dornova metoda zvířat (přednáška)
19. 3. 2014 Setkání u kávy a povídání o ní (doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc.)
21. 3. 2014 77. reprezentační veterinární ples

 

sipecka topduben 2014
1. 4. 2014 Antibiotická politika - vize a realita ve veterinární praxi
1. 4. 2014 Velké šelmy na Slovensku
1. 4. 2014 IN VITRO AND IN SILICO RESEARCH RELATED TO ENZYME INHIBITION BY NATURAL PRODUCTS - přednáška FaF
2. 4. 2014 ALTITUDINAL VARIATION OF PLANT SECONDARY METABOLITES - přednáška FaF
2. 4. 2014 LVII. sympozium z historie farmacie a vet. medicíny, Praha - Bohnice (V náruči Morpheově)
3. 4. 2014 Přednášky o ekonomických aspektech nemocí zvířat
10. 4. 2014 Na FaF bude přednášet Peter Proksch
12. 4. 2014 1. kolo Vozatajského poháru pracovních koní 2014
16. 4. 2014 Seminář věnovaný osobě biologa a parazitologa prof. Emila Sekery a přednáška prof. MVDr. Davida Modrého, Ph.D. – (Ne)Přítel Parazit, aneb jak reálné kořeny má naše parazitofobie
19. 4. 2014 Ochrana týraných koní v ČR
23. 4. 2014 Jarní koncert v klubu (Klub dějin veterinární medicíny a farmacie))
23. 4. 2014 Vychází druhé číslo Vita Universitatis pro rok 2014

 

sipecka topkvěten 2014
6. 5. 2014 Majáles
6. 5. 2014 Velké šelmy v ČR
14. 5. 2014 Seminář u příležitosti 120 let od narození MVDr. Jaroslava Kunstýře – emeritního prezidenta Komory veterinárních lékařů a zakladatele veterinární dynastie
24. -25. 5. 2014 Chirurgický seminář "ZÁKLADY LAPAROSKOPIE U MALÝCH ZVÍŘAT" (registrační formulář)
26. 5. 2014 Vychází třetí číslo Vita Universitatis pro rok 2014
28. 5. 2014 XVI. KONFERENCI MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
28. 5. 2014 Odborná exkurze do NZM Zámek Kačina – ve spolupráci se SDVT

 

sipecka topčerven 2014
3. 6. 2014 Dětský den na VFU Brno
4. 6. 2014 Seminář K nedožitému životnímu jubileu prof. Jaromíra Šikuly a přednáška z farmakognozie
9. - 10. 6. 2014 Přijímací řízení FVHE Mgr.
10. - 12. 6. 2014 Přijímací řízení FaF
11. 6. 2014 Přijímací řízení FVHE Ochrana zvířat a welfare
12. 6. 2014 Primate Parasitology: Development, Methods and Future
16. - 21. 6. 2014 Letní škola parazitologie u primátů
17. 6. 2014 Náhradní přijímací řízení FVHE Mgr.
23. 6. 2014 Promoce FaF - PharmDr. + DSP všechny fakulty
23. - 24. 6. 2014

Dny tradic na VFU Brno  - XXXV. zlaté diplomy VFU Brno – promoční ročník 1964

24. 6. 2014

Promoce FaF

24. 6. 2014 Dny tradic na VFU Brno (společná setkávání absolventů školy, besedy pamětníků se studenty, společenská a kulturní setkání)
25. - 26. 6. 2014 Promoce FVHE
24. - 26. 6. 2014 Přijímací řízení FVL
25. 6. 2014 Dny tradic - Seminář k výročí 1. světové války a legionářské činnosti
27. 6. 2014 Náhradní přijímací řízení FaF

 

sipecka topčervenec 2014
1. - 10. 7. 2014 Přijímací řízení DSP FaF
3. 7. 2014 Náhradní přijímací řízení FVL
7. - 11. 7. 2014 Přijímací řízení DSP FVL
7. - 11. 7. 2014 Letní škole exotické medicíny a chirurgie
7. 7. - 1. 8. 2014 Letní škola hygieny potravin
7. 7. 2014 Přijímací řízení FVHE navazující Mgr.
8. 7. 2014 Přijímací řízení DSP FVHE
21. 7. 2014 Vychází čtvrté číslo Vita Universitatis pro rok 2014

 

sipecka topsrpen 2014
   

 

sipecka topzáří 2014
1. 9. 2014 Náhradní přijímací řízení FVHE navazující Mgr.
4. - 6. 9. 2014 Medicína a chirurgie u exotických zvířat - endoskopie (ESAVS)
8. 9. 2014 Přijímací řízení DSP FVL
8. 9. 2014 Přijímací řízení DSP FVHE
10.-13. 9. 2014 Světový kongres WAHVM Londýn
16.-17. 9. 2014

Seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.“ (Technické muzeum Brno)

17. 9. 2014 Náhradní promoce FaF, FVL, FVHE

 

sipecka topříjen 2014
9. 10. 2014

Ochrana zvířat a welfare

15.-16. 10. 2014

Lenfeldovy a Höklovy dny - konference (pozvánka, přihláška, pokyny pro aktivní účastníky)

16. 10. 2014

Lenfeldovy a Höklovy dny – historická sekce

22. 10. 2014 Vychází páté číslo Vita Universitatis pro rok 2014
30. 10. 2014 LVIII. sympozium z historie farmacie a vet. medicíny s mezinárodní účastí – VFU Brno

 

sipecka toplistopad 2014
4. - 7. 11. 2014 GAUDEAMUS
5. 11. 2014 Seminář k publikování ve vědeckých časopisech
10. 11. 2014 První krok - pravou nohou na trh práce
10.- 13. 11. 2014 Týden sportu VFU Brno
13. 11. 2014 Imatrikulace v pořadí FaF, FVL, FVHE
19. 11. 2014  Přednášková schůze klubu na téma Manuál veterinárního historiografa (PhDr. Jiří Šindlář, Ph.D.)
21.11.2014

VII. konference studentské vědecké a odborné činnosti

27. 11. 2014

Závěrečná konference IVA VFU Brno

 

sipecka topprosinec 2014
2. 12. 2014

Konference k GMO

2. 12. 2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a sportovní odpoledne pro děti

2. 12. 2014

Přednáška "What's new in piglet coccidiosis"

3. 12. 2014

Seminář k nástroji pro generaci a správu citací

10. 12. 2014

Vernisáž výstavy významné české malířky koní ak.mal. Ivany Jurné Lipské - Koně

11. 12. 2014

Pedagogika v souvislostech farmaceutické praxe

17. 12. 2014 Předvánoční setkání Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie a jeho příznivců spojené s besedou o čaji a s přehledem aktivit klubu v roce 2014
17. 12. 2014 Vychází šesté číslo Vita Universitatis pro rok 2014
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz