Kalendář akcí 2015 


sipecka topleden 2015
2. 1. Začátek zkouškového období v zimním semestru
27. - 28. 1. Gaudeamus Praha 2015
30. 1. Den otevřených dveří 2015

 

sipecka topúnor 2015
6. 2. Konec zkouškového období v zimním semestru
9. - 13. 2. Zimní prázdniny
13. 2. Vychází 1. číslo Vita Universitatis v roce 2015
16. 2. Začátek výuky v letním semestru
24. 2. Introduction to gene targeting and genome editing
28. 2. 78. reprezentační veterinární ples
28. 2. Poslední den pro podání přihlášek do magisterského studia na Farmaceutickou fakultu
28. 2. Poslední den pro podání přihlášek do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studia na Fakultu veterinární hygieny a ekologie

 

sipecka topbřezen 2015
7. 3. Zimní přejezd hřebenu Orlických hor (Ústav tělesné výchovy sportu)
9. - 15. 3. Pravidelná návštěva studentů z Lipska na FVHE
10. 3. Vychází 2. číslo Vita Universitatis v roce 2015
10. 3. Poslední den pro podání přihlášky do magisterského studia na Fakultu veterinárního lékařství
13. 3. XX. Ples farmaceutů
17. 3. Výroční členská schůze Mysliveckého kroužku VFU Brno
20. 3. Přednáška Meat inspection system in UK and E&J introduction
25. 3. Kakao a čokoláda, historie a současnost sladkého tajemství

 

sipecka topduben 2015
11. 4. Vozatajské závody
11. 4. Velikonoční turnaj v miniflorbalu
17. 4. 25. ročník volejbalového turnaje VŠ
20. - 23. 4. Jarní týden sportu na VFU
22. 4. Poradenství pro studenty VFU Brno
28. 4. Cena děkana Farmaceutické fakulty a XX. studentská vědecká konference

 

sipecka topkvěten 2015
4. 5. Jak zvládat stres (registrace)
7. 5. Co včely umí a co je trápí
11. - 16. 5. Reciproční návštěva studentů FVHE v Lipsku
14. 5. XI. Kábrtovy dietetické dny(program)
15. 5. NutriNet 2015(program)
15. 5. Vychází 3. číslo Vita Universitatis v roce 2015
16. 5. Jarní výlet do Rakouských Alp (Ústav tělesné výchovy sportu)
19. 5. Veřejná schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
22. 5. Konec výuky v letním semestru
25. 5. Začátek zkouškového období v letním semestru
27. 5. Sportovní den dětí na VFU
27. 5.

XVII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

27. - 28. 5. 20. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015

 

sipecka topčerven 2015
8. - 10. 6. Přijímací řízení na FVHE (OZW, Mgr FVHE)
9. - 11. 6. Přijímací řízení na FaF
12. 6. Setkání studentů s představiteli SVS
16. - 18. 6. Přijímací řízení na FVL
22. 6. Zlaté diplomy
22. 6. Promoce DSP všech fakult, promoce FaF PharmDr., promoce ASP FVL
23. 6. Promoce FaF
24. 6. Promoce FVL
25. - 26. 6. Promoce FVHE

 

sipecka topčervenec 2015
3. 7. Konec zkouškového období v letním semestru
4. - 12. 7. Týden vysokohorské turistiky Wilder Kaiser – Rakousko (Ústav tělesné výchovy sportu)
6. 7. Začátek letních prázdnin
6. 7. Letní škola hygieny potravin
7. - 9. 7. Přijímací řízení na FVHE (Nav Mgr. BKP + OZW, DSP)
10. 7. Vychází 4. číslo Vita Universitatis v roce 2015

 

sipecka topsrpen 2015
8. - 16. 8. Týden vysokohorské turistiky – Vysoké Taury – Rakousko (Ústav tělesné výchovy sportu)
31. 8. Konec letních prázdnin
31. 8. Konec akademického roku 2014/2015

 

sipecka topzáří 2015
7. 9.  Přijímací řízení FVHE DSP
17. 9. Náhradní promoce FVL, FVHE, FaF
21. 9.  Zahájení výuky pro akademický rok 2015/2016

 

sipecka topříjen 2015
8. 10. 22. konference Ochrana zvířat a welfare
12. - 16. 10. Oslavy vzniku FVHE
13. 10. 2015 Děkanské volno FVHE
14. - 15. 10. Lenfeldovy a Hőklovy dny
16. 10. Vychází 5. číslo Vita Universitatis v roce 2015
22. 10. Jakost a zdravotní nezávadnost syrového mléka (odborný seminář)
23. 10. Informační den k Evropské laboratoři pro molekulární biologii
24. 10. Podzimní výlet do Rakouských Alp (Ústav tělesné výchovy sportu)
29. - 30. 10. Na VFU bude přednášet Satya Sarker

 

sipecka toplistopad 2015
3. 11. Na VFU bude přednášet Jaroslav Tóth a Szilvia Czigle
3. - 6. 11. VFU Brno na Gaudeamus Brno
5. 11. Kariérní den na VFU Brno
6. - 7. 11. 34. ročník basketbalového turnaje
9. - 12. 11.

Podzimní týden sportu

12. 11.

Imatrikulace

18. a 19. 11. 2015

Práce s časem, stanovování priorit a dodržování osobních plánů

20. 11.

Středoškolská studentská vědecká konference SVOČ na FVHE

20. 11.

FVHE pořádá Konferenci studentské vědecké a odborné činnosti

30. 11.

Rozsvícení vánočního stromu a sportovní odpoledne pro děti

 

sipecka topprosinec 2015
3. 12. Závěrečná konference IVA
8. 12. Improshow na VFU
9. - 11. 12. Závěrečná konference IMA
10. 12. Závěrečná konference IGA VFU Brno
10. 12. Vychází 6. číslo Vita Universitatis v roce 2015
12. 12.

Vánoční turnaj v miniflorbalu

   
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz