Kalendář akcí 2016 


sipecka topleden 2016

4. 1. Začátek zkouškového období pro zimní semestr 2015/2015
8. 1. Konec lhůty pro podávání návrhů projektů do soutěže IGA 2016
13. 1. Významné osobnosti Veterinární a farmaceutické univerzity a veterinární medicíny – emeritní j. m. rektor profesor MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.
14. 1. HORIZON 2020
26. - 27. 1. GAUDEAMUS PRAHA 2016
27. 1. Vzpomínky na Afriku a na službu u 6PN v Afghánistánu
29. 1. Den otevřených dveří

 

sipecka topúnor 2016

5. 2. Konec zkouškového období pro zimní semestr 2015/2015
8. 2. Začátek zimních prázdnin
10. 2. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka – doc. Illek: Masný skot v ČR
12. 2. Konec zimních prázdnin
15. 2. Začátek výuky v letním semestru 2015/2016
15. 2. Vychází Vita Universitatis 1/16
17. - 20. 2. SALIMA 2016 – spoluúčast VFU a FVHE jako partnera Regionální agrární komory JmK
18. 2. Česká konference rektorů péčí VFU Brno
24. 2. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: prof. Suchý Václav: Přispění rostlin k vývoji léčiv (seminář)

 

sipecka topbřezen 2016

7. - 11. 3. Výměnný pobyt – návštěva studentů z Lipska na FVHE
9. 3. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
11. 3. XXI. Ples Farmaceutů
 15. 3. Termín pro podání přihlášek ke studiu FVHE 
15. 3. Zoogeografie: Island – J. Sychra (PřF MU Brno)
16. 3. O novinkách v léčbě nádorů bude přednášet profesor Klener
22. 3. Zoogeografie: Thajsko – M. Dolinay, Z. Literáková (PřF MU Brno)
22. 3. Výroční členská schůze Mysliveckého kroužku VFU Brno
23. 3. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: prof. Matalová: Mendel (seminář)
29. 3.–15. 4. Sbírka zdravotnického materiálu pro uprchlíky v Řecku

 

sipecka topduben 2016

4.–7. 4. Veletrhy ANIMAL VETEX, TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA
5. 4. Zoogeografie: Ruty šuty Arizona, Utah – O. Sychra, T. Najer (VFU Brno)
5.-6. 4. Středoevropský veterinární kongres na téma antibiotické rezistence
5.-6. 4. Prodejní výstava zahraničních učebnic a monografií v Knihovně SICu
11. 4. Vychází Vita Universitatis 2/16
11. - 14. 4.

Týden sportu na VFU Brno

11. - 15. 4.

Reciproční návštěva studentů FVHE v Lipsku

12. 4.

Zoogeografie: Peru – J. Klimeš (Zoo Brno)

12.-13. 4.

Jobfair studentů Farmaceutické fakulty

13. 4.

Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: dr. Dedek, dr. Šindlář, doc. Pažout: Působení P. Braunera v oblasti dějin vet. medicíny
(k 55. narozeninám dr. Braunera), prof. Červený: doc. Pleva (k nedožitým 90. narozeninám)

26. 4.

Studentská vědecká konference FaF VFU Brno

26. 4.

Zoogeografie: Austrálie – M. Čapek (ÚBO AV ČR)

26. 4.

VFU jde opět na dřeň!

27. 4.

Přednáška o klinické farmacii s Janou Gregorovou

27. 4.

Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Inspirace přírodou při vývoji nových materiálů (seminář, prof. Petr)

27. 4.

Kurz první pomoci

28. 4.

Seminář:  Role Farmaceutické péče v samoléčení - Dr. Vranová FaF

 

sipecka topkvěten 2016

4. 5. Majáles VFU
11. 5. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno:  Klubová schůzka (prof. Rybák)
11. 5. 3. ročník Veterinární štafety
11. 5. Den proti rakovině
13. 5. Seminář:  Metabolický syndrom - Dr. Kotolová FaF
20. 5. Konec výuky v letním semestru 2015/2016
20. 5. Uzávěrka fotosoutěže "Zvířata – černobílá krása"
23. 5. Začátek zkouškového období pro letní semestr 2015/2016
25. 5. XVIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí
25. 5. Květinův den
25. 5. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: dr. Šaloun: Proč si někdy senior úplně nerozumí s lékařem/lékárníkem (seminář)
27. 5. Seminář v rámci řešení projektu CRP13+
"Problematika bezpečnosti a kvality potravin" 
31. 5. Dětský den na VFU Brno

 

sipecka topčerven 2016

1. 6.

Seminář v rámci řešení projektu CRP13+
"Aktuální témata v oblasti veterinární toxikologie"

2. 6.

Seminář Jemně mělněné tepelně opracované masné výrobky

2.-3. 6. Státní závěrečné zkoušky ASP FaF
3.-5. 6. Hematologický prekongres a kongres pro veterinární lékaře a studenty FVL.
6.-9. 6. Státní závěrečné zkoušky MSP FaF
 6.-8. 6. Přijímací zkoušky FVHE
8. 6. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
9. 6. Konec přihlášek na České akademické hry - info u Dr. Kubernáta (ÚTVS)
13. 6. Termín podání přihlášek do DSP FaF 1. kolo
14. - 16. Přijímací zkoušky na FaF a FVL
15. 6. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
17. 6. Termín náhradního přijímacího řízení FVHE Mgr. + Bc. OZW
17. 6. Zasedání AS VFU - od 13 hodin ve Velké zasedací místnosti rektorátu
20. 6. Promoce (FaF PharmDr. + DSP všechny fakulty + ASP FVL + Zlaté diplomy)
20. 6. Zlaté diplomy – setkání absolventů z roku 1966
20. 6. Ocenění autorů mimořádně kvalitních diplomových prací na FaF
21. 6. Promoce MSP + ASP FaF
22. 6. Promoce FVL
23.-24. 6. Promoce FVHE
27. 6. Náhradní termín přijímacího řízení MSP FaF
28. 6. Seminář v rámci CRP13+: Veterinární ekologie, ochrana zvířat a welfare
29. 6. Seminář v rámci CRP13+: Hygiena a technologie masa a masných výrobků
30. 6. Termín pro podání přihlášek do DSP FVHE a FVL

 

sipecka topčervenec 2016

1. 7. Konec zkouškového období pro letní semestr 2015/2016
4. 7. Začátek letních prázdnin
7. 7.+8. 7. Přijímací řízení FVHE NMsp (BKP+OZW)
7. 7. - 4. 8. Letní škola hygieny potravin
11. 7. Přijímací řízení DSP FVHE
11.-15. 7. Letní škola exotické medicíny a chirurgie
13. 7. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka (prof. Klimeš)
15. 7. Zápis do 1. roku studia MSP FaF
17. 7. Termín pro podání přihlášek do ASP FVHE
25. 7. Přijímací řízení  ASP FVHE (Mgr.)

 

sipecka topsrpen 2016

7. 8. Uzávěrka přihlášek do programu JIC StarCube
8. 8. Termín pro podání přihlášek do ASP FVHE
23. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE Bc. (komb. forma BKP)
24. 8. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka (prof. Přibyl)
26. 8. Termín náhradního přijímacího řízení FVHE NMsp (BKP + OZW)
29. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE Mgr./DSP; Přijímací řízení do ASP FVHE (Mgr.)
30. 8. Zápis do 1. roku studia FVHE Bc. (prez. forma BKP)
31. 8. Termín pro podání přihlášek do DSP FVHE; Náhradní přijímací řízení do ASP FVHE (Bc. OZW/Mgr./NMsp BKP + OZW); Zápis do 1.roku studia FVHE Bc. (OZW)
31. 8. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
31. 8. Konec letních prázdnin
28. 8. - 1. 9. Chemistry towards Biology

 

sipecka topzáří 2016

1. 9. Termín náhradního přijímacího řízení FVHE NMsp (BKP + OZW)
2. 9. Zápis do 1. roku studia FVHE NMSp (BKP + OZW)
5. 9. Přijímací řízení FVHE DSP
7. 9. Technologický den – Pokroky v lékových formách
8. 9. Náhradní promoce FaF, FVL, FVHE
12. 9. Zápis do 4. roku studia MSP FaF
13. 9. Termín podání přihlášek do DPS FaF 2. kolo
13. 9. Zápis do 3. roku studia MSP FaF
13.–15. 9. 66. Česko-Slovenské farmakologické dny
14. 9. Zápis do 2. roku studia MSP FaF
15. 9. Zápis do 1. roku studia DSP FVHE
16. 9. Seminář: Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch
17. 9. 25 let FaF VFU - slavnostní zasedání Vědecké rady
16.-17. 9. Festival vědy na Kraví hoře
16.-18. 9. Seznamovák IVSA Brno
17.-18. 9. Vítání prváků na FaF (USF)
19. 9. Zahájení výuky v akad. roce 2016/2017; Zápis do 1. roku studia ASP FVHE (Bc. BKP/Mgr./DSP)
19. 9. Zápis do 5. roku studia MSP FaF
19. - 23. 9. Kurz základů vědecké práce od SMP AV ČR
20. 9. Zápis do 1. roku studia ASP FVHE (NMsp.)
21. 9. Úvodní schůzka Sekce sokolníků při Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
22. 9. Burza učebnic - pořádá IVSA
23.-24. 9. Dny farmaceutické péče 2016
24. 9. Odborný seminář: Útulky a opuštěná zvířata - Společník pro život
26. 9. Burza učebnic - pořádá USF

 

sipecka topříjen 2016

1.-2. 10. XVII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata
3. 10. Valná hromada IVSA Brno
4. 10. Filmový klub: Big Lebowski
4. 10. Členská schůze Mysliveckého kroužku VFU Brno
5. 10. Veřejná schůze Unie studentů farmacie
5. 10. IVSA Brno uvádí seminář softskills ČAVLMZ: Možnosti uplatnění v soukromé veterinární sféře
5. 10. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
6. 10. XXIII. Konference ochrana zvířat a welfare
12. 10. Zasedání AS VFU Brno (13:00, Velká zasedací místnost rektorátu)
13. 10. Road Show ISIC Tour na VFU
19.-20. 10. XLVI. ročník potravinářské konference Lenfeldovy a Hőklovy dny
20. 10. Přednáška prof. Knotka v rámci akce "Pod krunýřem. Říjen - měsíc želv v ZOO Brno"; téma: Nemoci želv
20. 10. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Lenfeldovy a Höklovy dny (seminář)
24. 10. Zookroužek: Kostarika (Oldřich Sychra)
24. -27. 10. Cyklus webinářů k elektronickým informačním zdrojům
26. 10. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka (dr. Harnach: Prof. Ševčík)
31. 10. Praktický seminář (CRP13+): Metabolický syndrom - selfmonitoring
31. 10. Přednáška o Dornově metodě
31. 10. Zasedání AS FVL

 

sipecka toplistopad 2016

 1.-4. 11. VFU jde na veletrh GAUDEAMUS Brno
1. 11. Veterinární půlení na Flédě
2. 11. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Historie farmacie (seminář)
2. 11. LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny
2. 11. Valná hromada VSK
5. 11. Seminář Nové přístupy v léčbě a prevenci endoparazitóz koní
5.-6. 11. IVSA Seminář: Akutní medicína
8. 11. Mobility days #1
9. 11. Světový den diabetu - přednáška "Role lékárníka v péči o pacienty s diabetem"
9. 11. Pro život: Workshop první pomoci pro studenty VFU
14.-20. Světový antibiotický týden
15. 11. Antibiotický den v Olympii
15. 11. Mobility days #2
 16. 11. Imatrikulace
16. 11. Praktický seminář "Kdopak by se raka bál?"
16. 11. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
17. 11. Studenti VFU Brno jedou na Albertov
19.-20. 11. 7. konference FVL s odborným seminářem - Mastitidy skotu
25. 11. IX. konference studentské vědecké a odborné činnosti z oblasti "Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin"
28. 11. Mikulášská pod taktovkou ÚTVS a KCHK
29. 11. Večer mezinárodních možností v posluchárně PKMZ
29. 11. VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi
30. 11. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Klubová schůzka
30. 11. Večer deskových her "na Unii"

 

sipecka topprosinec 2016

1. 12. Závěrečná konference projektů IVA
2. 12. Komunikační seminář IVSA
2. 12. Seminář efektivní komunikace (FaF - projekt CRP 13+)
5. 12. Veterinární Vánoce bez hranic - fundraising na podporu Veterinářů bez hranic
6. 12. Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví - 1. část (FaF - CRP13+)
6. 12. Výživa psa a kočky (seminář IVSA s Royal Canin)
7. 12. Veterinární Vánoce a vánoční minijarmark
7. 12. International cuisine evening by IVSA ZRUŠENO!
12. 12. Kvalita zaručeně tradičních specialit Vyšehradské čtyřky
(V4 Project Plenary Lectures)
14. 12. Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno: Vánoční setkání
15. 12. Studentské vědecké konference IGA VFU 2016
15. 12. Závěrečné konference IMA VFU 2016
15.-16. 12. Virtual PharmaCon
16. 12. Konec výuky v zimním semestru 2016
   
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz