Kalendář akcí 2017 


sipecka topleden 2017
1. 1.  Šťasný N/nový rok!
2. 1.  Obrňte se, začíná 5 týdnů útrap (zkouškové období)
6. 1.  DDL odevzdání návrhů projektů pro IGA (!!! ve 12:00 !!!)
6. 1.  Přednáška Mgr. Lucie Pokludové, PhD. z USKVBL o registraci a sledování spotřeby veterinárních antimikrobik
11. 1.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
23. 1.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 1/2017
25. 1.  Seminář: Zoologické zahrady v historických souvislostech (Bohum Král)
/pořádá
Ústav dějin veterinárního lékařství/
25.-26. 1.  Veletrh Gaudeamus Praha

 

sipecka topúnor 2017
3. 2.  Omrkněte to u nás na dni otevřených dveří
3. 2.  Poslední možný hon na kredity v zimním zkouškovém
6. - 10. 2.  Čas pro nabrání dechu před novým semestrem
8. 2.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Význam eradikace vztekliny (Oldřich Matouch, Ladislav Dedek)
13. 2.  Startuje 14 týdnu nabitých studiem
13. 2.  Začátek fotosoutěže pořádané Univerzitní knihovnou
22. 2.  Seminář: SVÚ Brno (Karel Kovařík, Čeněk Červený, Emma Buřilová)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
25. 2.  Vozatajské závody v Jízdárně
28. 2.  Informační přednáška o Nemocnici pro medvídky
28. 2.  Chceš na FVL nebo FaF? Tak nezapomeň na přihlášku!
28. 2.  Uzávěrka přihlášek na XII. Kábrtovy dietetické dny

 

sipecka topbřezen 2017
3. 3.   Seminář výzkumné skupiny molekulární bakteriologie
4. 3.   Veterinární plesání v KC Babylon
6. 3.   Vychází Vita Universitatis 1/2017 (tištěná + elektronická)
6. 3.   Informační přednáška o diplomových pracích (Farmacie)
7. 3.   Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd
7. 3.   Výroční členská schůze Mysliveckého kroužku VFU Brno
8. 3.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
8. 3.   Daruj krev, daruj život aneb jak na dárcovství krve a kostní dřeně (USF+IVSA)
8.-9. 3.   Prodejní výstava zahraničních učebnic a monografií (Univerzitní knihovna)
15. 3.   Chceš na FVHE? Dneska přijímá přihlášky naposled!
15. 3.   VFU na Brněnském Majálese - představení kandidátů na krále a královnu
22. 3.   Seminář: Geriatrie pohledem historie aneb o "OTCI" "A MATCE" - Ignatz Leo  Nascher (1863-1929) a Marjory Warren (1897-1960) (Renata Blechová)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
22. 3.  VFU jde na dřeň - přednáška o dárcovství kostní dřeně s možností zapsat se do registru dárců
24. 3.   Farmaceutické plesání „na Semilasse“
28. 3.   Úklid pro Báru
29.-30. 3.   Jobfair - veletrh pracovních příležitostí (pořádá USF)
31. 3.   DDL předběžných přihlášek na Květinův den 2017

 

sipecka topduben 2017
2. 4.   Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 2/2017
7. 4.  DDL podávání žádostí o podporovaná místa v MŠ Univerzity obrany
8. 4.   Seminář: LXIII Sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (Kuks)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. 4.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Jan z Krušce ve vet. historiografii (Jiří Šindlář)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. 4.  International Cuisine Evening (pořádá IVSA)
20. 4.   XII. Kábrtovy dietetické dny (hotel Avanti)
26. 4.   Seminář: Historie a současnost Mozambiku (Roman Halouzka)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
28. 4.   DDL definitivních přihlášek včetně abstraktů na Květinův den 2017

 

sipecka topkvěten 2017
2. 5.   Vychází Vita Universitatis 2/2017 (elektronická)
10. 5.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
11.-14. 5.   Animal Tech na BVV
12. 5.   Uzávěrka fotosoutěže pořádané Univerzitní knihovnou
12.-13. 5.  Středoevropský veterinární kongres:
„Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“
19. 5.   Nádech, výdech výuka je za námi
22. 5.   Už je to tady zas - 6 týdnů zkouškového začíná
24. 5. 

 Seminář: Hygienická praxe ve Švýcarsku a praxe malých zvířat v Kalifornii (Ivan Hlobil, Přemysl Jiskra)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

24. 5. 

XIX. KONFERENCE MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

25. 5. 

Květinův den 2017 na Farmaceutické fakultě

 

sipecka topčerven 2017
1. 6. Série seminářů „Trvanlivé masné výrobky“
7. 6.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Pavel Brauner, sen.: profesor Štencl
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. - 13. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Veterinární hygiena a ekologie (mgr. obor)
13. - 15. 6. Přijímací zkoušky na FaF - Farmacie (mgr. obor)
14. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (bc. obor)
15. 6. Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (bc. obor)
16. 6. Přijímací zk. na FVHE - Zdr. nezávadnost a kvalita potr. v gastronomii (bc.)
20. - 22. 6. Přijímací zkoušky na FVL - Veterinární lékařství (mgr. obor)
21. 6. Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
26. 6. Náhradní přijímací zkoušky FVHE (bc. a mgr. obory)
26. 6. Náhradní přijímací zkoušky FaF
 26. 6. PROMOCE
Zlaté diplomy - setkání absolventů z roku 1967
DSP všech fakult
PharmDr. (FaF)
ASP FVL
27. 6. PROMOCE FaF a ASP FaF
28. 6. PROMOCE FVL
28. 6. Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Holub Antonín: Situace na veterinární škole po 2. světové válce
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
29.-30. 6. PROMOCE FVHE
29. 6. Náhradní přijímací zkoušky FVL
 30. 6. Dneska (!!!) by měly být zkoušky za námi
30. 6. Chceš dělat doktorát na FVHE? Tak nezapomeň dneska odevzdat přihlášku!

 

sipecka topčervenec 2017
   Úžasný Ahoj prázdniny! Úžasný
10. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Nmgr. obor)
11. 7.  Přijímací zkoušky na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Nmgr. obor)
12. 7.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
17. 7.  Zápis do 1. roku studia na FaF

 

sipecka topsrpen 2017
23. 8.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Ladislav Dedek: Profesor František Král
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
28. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Veterinární hygiena a ekolologie (Mgr.)
29. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Bezpečnost a kvalita potravin (Bc.)
30. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Ochrana zvířat a welfare (Bc.)
30. 8.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
31. 8.   Zápis do 1. roku studia na FVHE - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Bc.)

 

sipecka topzáří 2017
1. 9.  Zápis do 1. roku studia na FVL
1. 9.  Náhradní přijímací řízení do navazujících Mgr. programů FVHE (BKP, OZW)
3. 9.  Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 3/2017
4. 9.  Zápis do 1. roku studia na FVHE - NMgr. (OZW, BKP)
6.-7. 9.  Seminář: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII (Technické muzeum Brno) /pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
14. 9.  Zápis do 1. roku studia DSP FVHE
18. 9.  Zahájení výuky v akademickém roce 2017/2018
20. 9.  Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
Historie technických pomůcek ve včelařství, význam medu a včelích produktů ve výživě člověka (Vladimír Pažout)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
22. 9.  Náhradní PROMOCE (všechny fakulty)

 

sipecka topříjen 2017
4. 10.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
4. 10.  24. odborná konference s mezinárodní účastí OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2017
9. 10.   Vychází Vita Universitatis 3/2017 (tištěná + elektronická)
19. 10.   Seminář: XLVII. Lenfeldovy a Höklovz dny - historicá sekce
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
31. 10.  - 3. 11.  Gaudeamus Brno
31. 10. - 5. 11.  EPSA Autumn Assembly 2017

 

sipecka toplistopad 2017
31. 10.  - 3. 11.  Gaudeamus Brno
31. 10. - 5. 11.  EPSA Autumn Assembly 2017
1. 11.   Seminář: LXIII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny
 (Praha-Bohnice)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
12. 11.   Redakční uzávěrka pro Vita Universitatis 4/2017
15. 11.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/
16. 11.   Imatrikulace
29. 11.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: klubová schůzka
 Vzpomínka na Dr. Salajku a Doc. Menšíka (Josef Krejčí)
/pořádá Ústav dějin veterinárního lékařství/

 

sipecka topprosinec 2017
4. 12.   Vychází Vita Universitatis 4/2017 (elektronická)
13. 12.   Klub dějin vet. medicíny a farmacie: Vánoční setkání

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz