Povinné čipování sníží počty opuštěných psů

EDIT: Informace již nejsou aktuální 

 

Majitelé psů často přemýšlejí, jak nejlépe označit své mazlíčky, aby se jim v případě ztráty vždy bezpečně vrátili zpět domů. Někteří píší své adresy a telefony na obojek, jiní k tomuto účelu používají různé typy adresářů, další spoléhají na psí známku nebo tetování. V poslední době však nastal velký boom označování psa mikročipem. Tato metoda má své sympatizanty i odpůrce. Mikročip je přitom technologie, která má obrovský potenciál a může značně ulehčit situaci opuštěných zvířat v útulcích.

 

Čipovat, či nečipovat? To je otázka, před kterou se musí postavit každý pejskař. Obě varianty mají své zastánce i odpůrce. Většina odborníků se však shoduje, že v otázce aplikace čipů výrazně převažují pozitivní účinky nad negativními. Někteří dokonce doporučují zavedení povinného čipování, které zavedla řada velkých českých měst. „K povinnému čipování se již dříve odhodlalo několik, zvláště pak větších měst. Je to např. Praha, Ostrava, Děčín, Plzeň, Karviná, Havířov, Přerov a další. Města, která povinné čipování zavedla, si opatření skutečně pochvalují a některé útulky hlásí i snížení počtu každým rokem přijímaných opuštěných zvířat do útulku, zároveň také rychlejší navrácení ztraceného zvířete původnímu majiteli," komentuje současnou situaci Jiří Žák, autor projektu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Společník pro život, který se dlouhodobě zabývá situací opuštěných zvířat v ČR.

 

Útulky povinné čipování podporují s poukazem na snazší vyhledávání zaběhnutých čtyřnohých mazlíčků, někteří ochránci zvířat jsou však proti. Podle nich jsou čipy v těle zvířat cizím a nežádoucím předmětem. Podle některých dokonce mohou čipy u psů vyvolat trvalý nepříjemný tlak v podkoží. Zkušenosti veterinárních lékařů však jejich argumenty vyvracejí. „Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro svého nositele je neškodný. Nesetkali jsme se s tím, že by došlo k zanícení či alergické reakci. Na našem pracovišti jsme nikdy žádné komplikace s čipem neřešili. Jedinou nevýhodou je, že někdy začne čip v těle zvířete cestovat. Zvíře to nikterak neohrožuje, čip se rozhodně nemůže z podkoží dostat do orgánů a ohrozit tak zvíře na životě," říká MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. z Kliniky chorob psů a koček Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Její slova potvrzuje MVDr. Vladimír Brychta z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: „Dle záznamů Referátu farmakovigilance neobdržel náš ústav v posledních letech žádné hlášení týkající se nežádoucích účinků v souvislosti s aplikací tzv. transpondérů a čipů a ani v souvislosti se závadou v jakosti těchto výrobků."

 

Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Zákrok se provádí na počkání a pro psa není o nic bolestivější, než běžné očkování. „Jde pouze o jedno píchnutí, během kterého zavedeme injekční jehlou čip pod kůži. Samotný zákrok psi snášejí bez sebemenších problémů," doplňuje MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph. D.

 

Čipování přináší řadu výhod, které ocení nejen majitelé zvířat, ale také zaměstnanci útulků pro opuštěná zvířata. Často je tak slyšet hlasy zastánců povinného celostátního čipování. Zatoulané nebo opuštěné zvíře, které je označeno čipem, může být ihned identifikováno pomocí čtečky. Po vyhledání příslušného kódu čipu v evidenci se v krátké době zjistí a kontaktuje majitel. Problémem je, že v ČR neexistuje centralizovaný registrační systém. V současné době existuje celkem 6 registrů pro psy. Situaci to neprospívá. Do systému čipování psů a jejich dohledání to vnáší komplikace, které stěžují práci především útulkům.

 

„Povinné čipování spolu s povinnou registrací psů v jednom centrálním státem zřízeném registru, by mohlo výrazně zlepšit dohled státu nad celkovými počty psů v České republice a zároveň výrazně snížit celkové počty psů opuštěných v ČR, jelikož by bylo mnohem snadnější dohledat majitele psa. Celkové náklady obcí na péči o opuštěná zvířata se mohou pohybovat okolo desítek až stovek milionů korun ročně, je proto v zájmu státu, aby si v počtech psů udělal pořádek a v této problematice se aktivně angažoval. Má to však jedno své velké ale. Stát by musel opatření povinného čipování efektivně vymáhat a měl by být na toto vymáhání dostatečně připraven. Jinak by takový systém nikdy správně nefungoval. Představte si, že by nikdo nevymáhal, zdali je motorové vozidlo označeno státní poznávací značkou či nikoli a komu vozidlo patří," vysvětluje Jiří Žák. Ten v současnosti připravuje s odborníky Ústavu veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare VFU Brno studii, která bude věnována právě vlivu povinného čipování psů na počet opuštěných zvířat ve vybraných městech.

 

Většina majitelů se však rozhoduje pro aplikaci čipu kvůli cestě do zahraničí či z chovatelských důvodů. „Většinou přicházejí chovatelé se štěňaty a potom majitelé psů v období dovolených, kdy chtějí se psem cestovat do zahraničí," dodává MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph. D.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz