Historie Kaunicových studentských kolejí

Budova byla postavena v letech 1922 -1923 podle projektu prof. České techniky v Brně, Karla H. Kepky z finančních zdrojů vytvořených darem hraběte Judr. Václava z Kaunic, na jeho počest byla pojmenována Kaunicovy studentské koleje.

 

Koleje sloužily jako domov cca 500 vysokoškolským studentům s čilým společenským, sportovním a kulturním ruchem až do 17. listopadu 1939, kdy se proměnily v policejní věznici řídící úřadovny brněnského gestapa. Po skončení II. světové války se uvažovalo o proměně Kaunicových studentských kolejí na památník odboje, posléze však převážil názor vrátit budovu jejímu původnímu účelu. Díky své válečné historii byly roku 1978 prohlášeny Národní kulturní památkou.

 

1. ledna 1999 získala objekt kolejí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Koleje byly v neutěšeném stavebním stavu a tak bylo nutno v červnu roku přistoupit k jejich celkové rekonstrukci a modernizaci, realizované podle projektu ing. arch. P. Stojana. Rekonstrukce byla dokončena v červenci 2001 a 13. září 2001 proběhlo její slavnostní otevření. V nové podobě se objekt Kaunicových studentských kolejí stal jednou z dominant města Brna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackeho tr. 1946/1, 612 42 Brno, Czech republic, phone: +420 541 561 111, vfu@vfu.cz, Data Deposit Box: y2cj9e8