Pozvánka na kurzy v nejbližších termínech

Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní - Stupeň I – inseminace 

termín: 28.5. - 1.6. 2018

 

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

termín: 23.4.2018 - přihláška-

 

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(kurz je určen pro inspektory SVS)

termín: 4.-8. červen 2018  -přihláška -  

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat ) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 16.-20. duben 2018 -přihláška -

 

 

Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 10.-13. září 2018

 

Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků - pokračovací školení přihlášení přes personální odbor ÚVS SVS

termín: 24. - 25. dubna 2018

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů- určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

termín: 19.-23. březen 2018 -přihláška- 

 

Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

termín: 28.březen 2018 

  

Kurz prohlížitelů zvěřiny pro mysliveckou veřejnost

termín: 4.-.5.4.2018 Praha (termín v Brně je zrušen)

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I 

kurz je již plně obsazen!

kurz je určen pro studenty 5.-.6. ročníku FVL a FVHE

termín: 9. březen 2017

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní - stupeň I 

kurz je určen pro studenty 6. ročníku FVL

termín: 13. prosinec 2017

 

 

Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní - Stupeň I – inseminace kurz je již plně obsazen!

termín: 22. - 26. květen 2017

 

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz