Pozvánka na kurzy v nejbližších termínech

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s přepravou zvířat

termín: 23.4.2018 - přihláška-

 

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(kurz je určen pro inspektory SVS)

termín: 4.-8. červen 2018  -přihláška -  

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat ) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 16.-20. duben 2018 -přihláška -

 

Kurzy pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 25.-28. červen 2018

 

  

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusůurčeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

termín: 19.-23. březen 2018 -přihláška- 

 

Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

termín: 28.březen 2018 

  

Kurz prohlížitelů zvěřiny pro mysliveckou veřejnost

termín: 27. - 28. březen 2018 

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I 

kurz je určen pro studenty 5.-.6. ročníku FVL a FVHE

termín: 9. březen 2017

 

 

Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků - základní školení kurz je již plně obsazen!

termín: 19. - 21. únor 2018 

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní - stupeň I 

kurz je určen pro studenty 6. ročníku FVL

termín: 13. prosinec 2017

 

 

Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní - Stupeň I – inseminace kurz je již plně obsazen!

termín: 22. - 26. květen 2017

 

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz