Přípravný kurz Středoškolská biologie, chemie a fyzika


pro zájemce o studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Fakultě farmaceutické (FaF)

 

Místo
konání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole,
budova č. 43, posluchárna v 1. poschodí.
(Doprava: tramvají č. 1 od hl. železničního nádraží, směr Řečkovice, výstup na zastávce Kartouzská; jedete-li autem, je možný vjezd do areálu VFU, kde je parkoviště)
Termín kurzu:

23. 9. 2017 – 14. 4. 2018

 

Zahájení v sobotu 23.9.2017 (registrace 08:00 až 09:00 h, výuka 09:00 až 14:00 h.

Rozsah kurzu: 108 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Soustředění:

23.9.2017, 7.10.2017, 21.10.2017, 4.11.2017, 11.11.2017, 25.11.2017, 2.12.2017, 16.12.2017, 6.1.2018, 20.1.2018, 27.1.2018, 10.2.2018, 24.2.2018, 3.3.2018, 10.3.2018, 24.3.2018, 7.4.2018 a 14.4.2018

 

Výuka probíhá od 09:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin.
Cena
kurzu:
4 000,- Kč vč. DPH
Ubytování: jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód
0300, v. s. 972091, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.
Pro účastníky ze SR: V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN.
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP
Doklad o zaplacení (kopii bankovního výpisu) přineste na 1. soustředění! (Povinné u účastníků ze Slovenska).

Ubytování a stravování neposkytujeme.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku (viz příloha) zašlete e-mailem (na: temelovav@vfu.cz) nebo poštou na adresu VFU Brno, ICVI, Věra Temelová, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno nejpozději do 20. září 2017. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem.

 


doc ikonaPřihláška (zde ke stažení)
doc ikonaSylabus studia (zde ke stažení)

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VFU. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL, FVHE a FaF Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci obdrží brožuru Vzorové otázky k přijímacím zkouškám a přístupové heslo na web ke studijním textům.

 

V případě potřeby kontaktujte prosím pí V. Temelovou na tel. 541 562 092 nebo e-mailem na: temelovav@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz