Odborná zkouška k získání osvědčení pro odbornou činnost: Vpravování embryí u skotu, ovcí a koz

Na základě absolvování povinně volitelného předměntu Asistovaná reprodukce Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před  komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost

Vpravování embryí u skotu, ovcí a koz.

 

 

 

Misto konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky (budova č. 6)
Cena:

2 000,- Kč včetně DPH

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209101, k. s. 0308 nebo osobně v kanceláři ICVI v přízemí rektorátu u Ing. Španihelové.

Termín:

4. prosince 2015 (pátek) od 8:00 hodin

 

Požadavky na účastníka:

Studenti 6. ročníku FVL nebo FVHE VFU Brno, kteří absolvovali volitelný předmět Asistovaná reprodukce a mají osvědčení o absolvování stupně I- Inseminace

S přihláškou prosím doručte kopie stránek ze studijního průkazu se zapsanou zkouškou z Asistované reprodukce nebo přineste studijní průkaz k okopírování.

Kdo má osvědčení o absolvování kurzu pro stupeň I - inseminace vydaný jiným školicím zařízením než VFU Brno, potom doručte také kopii osvědčení.

Přihlášení:

Prosíme o zaslání závazné přihlášky poštou, e-mailem nebo osobně do kanceláře ICVI č. 112 v přízemí budovy rektorátu.

 

zde si stáhněte závaznou přihlášku

 

Informace:

 

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno,  tel: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz