Odborná zkouška k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní

Na základě absolvování odborných předmětů Porodnictví a gynekologie, Andrologie a umělá inseminace a souvisejících klinických předmětů na FVL VFU Brno Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost: Inseminace koní.

 

 

Misto konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky (budova č. 6)
Cena:

2000,- Kč včetně  DPH, se splatností do 6.12.2017. Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97201312, k. s. 0308. 

Termín:

13.12.2017

Požadavky na účastníka:

Studenti 6. ročníku FVL VFU Brno

Do 6. 12. 2017 přineste studijní průkaz se zapsanými zkouškami z požadovaných předmětů (porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace )  a doklad o zaplacení (kopie bankovního výpisu) k okopírování do kanceláře ICV (č. 108) v přízemí budovy rektorátu. 

Přihlášení: prostřednictvím webového formuláře zde do 5.12.2017
Informace: Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, tel: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout okruhy otázek k ústní zkoušce.
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz