Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní

Stupeň I – inseminace

Dovolujeme si Vás pozvat do kurzu, který pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v  souladu s ustanovením § 30 zákona č. 154/2000 Sb.,  o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Místo konání: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky, budova č. 6.
Z Hlavního nádraží směrem na Řečkovice tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Možnost parkování v areálu univerzity.

Info a mapa arálu zde.

Termín konání: 22.-26.5.2017
Doba trvání kurzu: 

4 dny  teoretická a praktická příprava
5. den zkouška před odbornou komisí

Cena:

9 900,- Kč včetně  DPH, se splatností týden před zahájením kurzu.

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209101, k. s. 0308.

Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení studia

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu. 

Organizační pokyny: 

Závaznou elektronickou přihlášku vyplňte do 10. 5. 2017.

Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení studia (kopie bankovního výpisu).

Nezapomeňte na pracovní oděv a obuv do stájí !!!  

Přihlášení:

Předběžná přihláška na další kurz zde 

termín - pokud se kurz nplní pravděpodobně jaro 2018

Ubytování: Omezená ubytovací kapacita je k dispozici v areálu univerzity.
Stravování: Možnost stravování v areálu univerzity. Jídelníček najdete zde.


Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

 

RÁMCOVÉ OTÁZKY KE STAŽENÍ ZDE

 

 


Sylabus kurzu je připraven pod garancí specialistů VFU Brno. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou účastníkům k dispozici při zahájení. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.

Informace: ICVI VFU Brno, tel: 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

 

 

 

1) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku.
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz