Odborný kurz se specializací: Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz

Stupeň I Inseminace

Dovolujeme si Vás pozvat do odborného kurzu k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona 344/2006 Sb. 

 

Místo konání: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky, budova č. 6.
Z Hlavního nádraží směrem na Řečkovice tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Možnost parkování v areálu univerzity.

Info a mapa arálu zde.

Termín: 27.2. - 3.3.2017
Doba trvání kurzu: 4 dny  teoretická a praktická příprava
5. den zkouška před odbornou komisí
Cena: 9.000,- Kč včetně  DPH, se splatností týden před zahájením kurzu.

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 97209101, k. s. 0308.

Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení studia

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu. 

Organizační pokyny: 

Závaznou elektronickou přihlášku vyplňte do 20. 2. 2017.

Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení studia (kopie bankovního výpisu).

Nezapomeňte na pracovní oděv a obuv do stájí !!!  
Přihlášení:

Závazné přihlášení formou elektronické přihlášky - termín je již obsazen

 

předběžná přihláška zde: další termín bude vypsán dle zajmu, nejdříve na jaře 2018

Ubytování:

Ubytování je k dispozici areálu VFU Brno, ubytování si domluvte s kontaktní osobou pro kurz.

Další možnosti ubytování najdete zde.

Stravování:  Možnost stravování v areálu univerzity. Jídelníček najdete zde.


kontakt: MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., e-mail:bartoskovaa@vfu.cz, tel: 541562094

 

 

Stupeň II Vpravování embryí

Místo konání:  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, posluchárna – budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 

 

bude vyhlášen při dostatečném počtu zájemců

 

Doba trvání kurzu:

dva dny - praktická výuka v laboratoři a v chovu VFU Brno

jeden den zkouška před odbornou komisí

jednodenní terénní výjezd individuálně dle dohody

Cena: 5.000,- Kč včetně  DPH, se splatností týden před zahájením kurzu.
Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.
Přihlášení: V případě zájmu prosíme o zaslání předběžné přihlášky 2).
Ubytování:
Ubytovací kapacita je k dispozici v areálu univerzity. Zájem vyznačte na závazné přihlášce.

 

2) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku do kurzu ET.

 

Sylaby kurzů jsou připraven pod garancí odborných pracovníků VFU Brno. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou pro účastníky k dispozici při zahájení. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.

Kontakt:
ICVI VFU Brno tel. 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 


Nácvik inseminace na preparátech
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz