Kurz odborné přípravy o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat )

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ICV, budova č. 6    
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 16.4.2018 v 9.00 hodin ( registrace probíhá od 8:00 hod.)
Délka trvání: 16.-20.4.2018,  35‭ ‬výukových hodin,‭ ‬ zkouška formou zkušebního testu
Cena: 4500,- Kč se splatností týden před zahájením
Úhradu je možné provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. účtu: 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720+datum poslendího dne konání kurzu, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124
Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu.
Přihlášení: Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře, na který je uveden  odkaz v dolní části této stránky. V přihlášce vyplňujte všechna pole formuláře.
Ubytování a strava: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Stravování nabízí  Kantýna, která se nachází v areálu univerzity : jídelní listek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent do 30 kalendářních dnů Osvědčení o odborné způsobilosti vydané MZe.


Organizační zajištění: Bc. Jana Králová, tel. 541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz

Přihlašovací formulář  - zde -

 

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz