Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů-   určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání ( dále jen ICV), budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 19.3.2018  v 9,00 hodin (registrace od 8:00 hodin)
Doba trvání:

19.-23.3.2018, v rozsahu 35 výukových hodin, forma zkoušky -  test

Cena kurzu : 5000,- Kč se splatností týden před zahájením kurzu.
Úhradu je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód  banky 0300, v. s. 9720+datum posledního dne konání kurzu, k. s. 0308, VFU Brno, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Doklad o zaplacení, u bezhotovostní platby, obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a stravné nejsou v ceně kurzu.
Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře, na který je uveden  odkaz v dolní části této stránky.V přihlášce vyplňujte všechna pole formuláře.

Ubytování a strava : Účastník kurzu si zajišťuje ubytování nabídka -zde- a stravu sám. Možnost stravování nabízí  Kantýna, která se nachází přímo v areálu univerzity, jídelní lístek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe.

Organizační zajištění kurzu: Bc. Jana Králová,  telefon 541 56 20 89, e-mail: kralovaj@vfu.cz.

přihlašovací formulář -zde -

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 

Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz