Označování hospodářských zvířat výžehem nebo aplikací elektronického identifikátoru

Dovolujeme si Vás pozvat na školení, které je organizováno podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 64a a vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 37 až § 39.

Školení je určeno pro osoby, které získaly střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.

Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu a praktického úkonu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení o způsobilosti k označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona.

 

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
(doprava tramvají č. 1 od hl. žel. nádraží, směr Řečkovice, výstup zastávka Kartouzská)

v seminární místnosti Ústavu zootechniky a zoohygieny, budova č. 15

Termín konání:

21.6.2013 od 9:00 h , registrace od 08:00 h

Cena kurzu:

1 700,- Kč, včetně 21 % DPH, se splatností do 14.6.2013.

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č.ú. 154568547, num. kód 0300, v.s. 9720210613, k.s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

U registrace předložte potvrzení o zaplacení školení (kopie výpisu z účtu nebo ústřižek složenky).

Při registraci obdržíte daňový doklad o zaplacení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání školení.

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku (viz příloha) zašlete e-mailem, faxem (viz kontakt) nebo poštou na adresu VFU Brno, ICVI, V. Temelová, Palackého 1946/1, 612 42 Brno nejpozději do 7.6.2013.

Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Vybrané kontakty uvádíme zde.

Možnost parkování v areálu univerzity po dobu trvání kurzu bezplatně.

Stravování: Stravování si účastníci zajišťují sami. V areálu VFU je restaurace a kantýna.
Kontakt: ICVI VFU Brno, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, tel.: 541 562 092, e-mail: temelovav@vfu.cz, www.vfu.cz/studium/icvi

 

 

Přihláška ke stažení zde.

 

 

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz