Salima 2016

13. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu

17. února 2016 (středa) Brno

 

PREZENTACE

 

Úloha SVS ČR v kontrolní a dozorové činnosti na úseku bezpečnosti potravin
Zbyněk Semerád – ústřední ředitel ÚVS SVS ČR

 

Úloha Šátnej veterinárnej a potravinovej správy SR při úradnej kontrole zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín
Jozef Bíreš – ústredný riaditeľ ŠVPS SR

 

Otázky spojené s rezidui antimikrobik v potravinách živočišného původu
Jiří Drápal, Simona Haldová, Alena Honzlová – ÚVS SVS a SVÚ Jihlava

 

Nově připravovaná pravidla pro veterinární léčivé přípravky a medikovaná krmiva
Lucie Pokludová, Jiří Bureš, Alfred Hera – ÚSKVBL

 

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv – nové aspekty hodnocení bezpečnosti farmakologicky účinných látek
Leona Nepejchalová – ÚSKVBL

 

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv – analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu
Martina Rejtharová – ÚSKVBL

 

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR – aktuální situace
Helena Žemličková – Státní zdravotní ústav Praha

 

Požadavky pro udělení národní značky kvality Klasa u potravin živočišného původu
Dana Třísková – Ministerstvo zemědělství ČR

 

Regionální potravina v Jihomoravském kraji
Václav Hlaváček, Jaromír Musil – Regionální agrární komora JmK

 

 

Fotografie z konference
 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz