Pozvánka na kurzy v nejbližších termínech

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(kurz je určen pro pracovníky SVS ČR)

termín: předběžná přihláška - termín bude vypsán podle počtu přihlášených zájemců

 

 

Kurzy pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 19. – 22. červen 2017

 

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů- určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru

termín: 29. květen - 2. červen 2017

 

 

Předběžná přihláška 2017: Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace koní - stupeň I (studenti 5-6. roč FVL, podmínka zkouška z porodnictví a andrologie ) cena - 2000Kč

termín: 26. května 2017 (5-8 míst) při větším zájmu 2. pol června  - min 18 studentů

 

 

Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní - Stupeň I – inseminace

termín: 22. - 26. květen 2017

 

 

Odborný kurz k získání osvědčebí o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel  

přepravující zvířata

termín: 18. - 19. květen 2017

 

  

Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

termín: 19. duben 2017

 

 

Kurz prohlížitelů zvěřiny pro mysliveckou veřejnost

termín: 11. - 12. duben 2017 termín je již plně obsazen!

 

 

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat ) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 3. - 7. duben 2017

 

 

Odborný kurz se specializací: Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz - Stupeň I Inseminace  

termín: 27. únor - 3. březen 2017

 

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I - poslední volná místa

termín: 3. březen 2017

 

 

Odborná zkouška pro studenty VFU Brno k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I  - určeno pro studenty 5. a 6. ročníků FVL a FVHE

termín: 25. listopad 2016 termín je již plně obsazen! Další termín bude na jaře 2017.

 

  

Kurz prodejců vyhrazených léčiv

termin: na rok 2016 zatím nestanoven

 

 

Přípravný kurz Středoškolská biologie, chemie a fyzika 

pro zájemce o studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Fakultě farmaceutické (FaF)

19. 9. 2015 – 16. 4. 2016

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz