Praktické pobyty - SMP

PODMÍNKY ÚČASTI

Praktického pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

  • Je v době výjezdu zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která má rozšířený Erasmus University Charter a studuje v prezenční, kombinovanou či distanční formě studia
  • po celé období pracovní stáže v zahraničí musí je řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pracovní stáže v zahraničí
  • je občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu (např. slovenští studenti jedoucí na Slovensko
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců.

Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci

Přijímající organizace musí mít právní subjektivitu. Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v Evropských institucích a agenturách, které mají vlastní placený i neplacený systém stáží, organizacích spravujících programy EU (kde by mohlo dojít ke konfliktu zájmů a/nebo dvojímu financování) a národních diplomatických misích a úřadech v zahraničí (ambasády, velvyslanectví, generální konzuláty, stálé zastoupení (při EU), stálé delegace (při NATO) a stálé mise - viz MZV). Česká centra nemají diplomatický statut - tj. jsou oprávněné organizace. Zastoupení krajů - jsou oprávněné org.

 

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

 

Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+ (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) a celková doba pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců.

 

Kvalifikační podmínky naleznete zde

 

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Student musí mít před odjezdem potvrzený Learning Agreement for Traineeships přijímací institucí, sepsánu finanční dohodu, žádost o stipendium a vyřízeno pojištění.

 

Student se zúčastní schůzky na VVZ (která je domlouvána individuálně) k sepsání potřebných dokumentů k výjezdu (Smlouva o finanční podpoře a Žádost o přiznání stipendia)

Ke schůzce si donese:

- potvrzený LA for Traineeships

- doklad o pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu).

 

LA - traineeships

 

 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Z praktického pobytu se student vrací s originálem Osvědčení o absolvování stáže (Traineeship Certificate) vystavené přijímací institucí, které obsahuje přesná data pobytu a výsledky stáže. Poslední povinností je vyplnit Závěrečnou online zprávu na odkaze, který je studentovi zaslán na zadaný email v poslední den mobility.

 

 

aktualizováno dne 31.03.2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz