Studijní pobyty - SMS

PODMÍNKY ÚČASTI

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

  • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu - prezenční i kombinované formy studia
  • je občanem jednoho ze států Programu Erasmus+ nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států Programu Erasmus+ v akreditovaném studijním programu
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou VFU Brno a zahraniční institucí vlastnící Erasmus University Charter. Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců. Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání 20 kreditů za semestr. U praktický pobytů tato podmínka neplatí. Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 

Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+ (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) a celková doba pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců.

 

SEZNAM BILATERÁLNÍCH SMLUV

SEZNAM ZAPOJENÝCH ZEMÍ

 

 

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Student musí mít před odjezdem potvrzený Learning agreement přijímací univerzitou, sepsánu finanční dohodu, žádost o stipendium a vyřízeno pojištění.

 

Student se zúčastní schůzky na VVZ (která je domlouvána individuálně) k sepsání potřebných dokumentů k výjezdu (Smlouva o finanční podpoře a Žádost o přiznání stipendia)

Ke schůzce si donese:

- potvrzený LA

- doklad o pojištění (studijní pobyty: úrazové pojištění, praktické pobyty: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu).

 

LA for studies

 

 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Ze studijního pobytu se student vrací s originály Výpisu výsledků (Transcript of Records) a potvrzením o délce pobytu (Confirmation of stay). Poslední povinností je vyplnit Závěrečnou online zprávu na odkaze, který je studentovi zaslán na zadaný email v poslední den mobility. Uznávání kreditů/předmětů získaných v zahraničí je v plné kompetenci jednotlivých fakult.

 

aktualizováno 31.03.2017

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz