Učitelské pobyty - STA

Učitel se řádně přihlásí na Výběrové řízení Programu Erasmus+ do termínu, který stanoví VVZ v informačním emailu. 

 

Výuková mobilita musí být uskutečněna na univerzity, se kterými má VFU Brno sepsanou tzv. Bilaterální dohodu, seznam dohod ZDE.

 

Před odjezdem učitel vyplní a nechá si potvrdit LA for STA a připraví si Návrh na Vyslání na ZSC. 

 

Zúčastní se schůzky na VVZ (která je domlouvána individuálně) k sepsání potřebných dokumentů k výjezdu (Smlouva o finanční podpoře a Žádost o přiznání stipendia)

 

Po mobilitě učitel donese Potvrzení o mobilitě vč. počtu odučených hodin a vyplní online Závěrečnou zprávu na odkaze, který je mu zaslán na zadaný email v poslední den mobility. 

 

aktualizováno 31.03.2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz