Mobility

Obhajoba závěrečných zpráv IMA 2017

 

 

Obhajoby závěrečných zpráv z mobilit IMA uskutečněných v roce 2017 proběhnou ve dnech 12.-14. prosince 2017. Studenti farmaceutické fakulty budou obhajovat v úterý 12. prosince od 9 hodin v budově 45 (Pavilon farmacie II), místnosti 221. Studenti fakulty veterinární hygieny a ekologie budou obhajovat ve středu 13. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 336. Studenti fakulty veterinárního lékařství budou obhajovat ve čtvrtek 14. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 166. Harmonogram obhajob naleznete zde: FaF, FVHE, FVL

 

Vzorovou prezentaci na obhajoby v souladu s jednotným vizuálním stylem VFU stáhnete zde.


 

 

Přednáška o možnostech zahraničních mobilit pro studenty

 

Milé studentky, milí studenti,

 

sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy připravuje prezentaci aktuálních možností zahraničních mobilit pro studenty VFU Brno. Na prezentaci se dozvíte, co se skrývá za slovy ERASMUS+, IMA a CEEPUS. Zazní informace o tom, kam můžete vyjet na studijní či pracovní pobyt, jak dlouhý takový pobyt může být, jaká je výše podpory, jaká jsou kritéria pro výběr studentů k účasti na mobilitách či jak se o výjezdy ucházet. Nebude chybět přehled důležitých termínů a prostor pro Vaše dotazy.

 

Prezentace proběhne ve dvou termínech:

 

úterý 14.11.2017 v rámci iniciativy spolku IVSA od 17 hodin v multifunkční místnosti SIC

a

ve středu 22.11.2017 v rámci akce Mobility Days  pořádané Unií studentů farmacie od 17 hodin v budově 44, místnosti 56.

 

Termín přednášky si máte možnost vybrat bez ohledu na svou oborovou příslušnost. Délka přednášky bude maximálně 30 minut + následná diskuze.

 

Přednáška je ideálním způsobem, jak načerpat informace, pokud o mobilitě teprve uvažujete, i možností, jak se ujistit o konkrétních krocích přípravy výjezdu, pokud už jej plánujete. Prezentace bude následně v elektronické formě zveřejněna na webu VFU. 

 


 

Stipendia na studijní pobyty v Bavorsku 

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole

 

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.


Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. 12. 2017.

 

Více informací zde.

 


 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz