Výběrové řízení - Program Erasmus+ na akademický rok 2016/17

SMS – mobilita studentů na studijní pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční studijní pobyty programu ERASMUS+.

 

STUDIJNÍ POBYT PROGRAMU ERASMUS+:

Cílem studijního pobytu Programu Erasmus+ je umožnit studentům prezenčního typu studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích.

 

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

 • být zapsán/a do akreditovaného studijního programu a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • mít po celou dobu studijního pobytu status studenta (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • Studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva.
 • minimální délka pobytu je 3 měsíce (resp. 90 dnů)

 

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole se vyhodnotí písemné přihlášky, ze kterých postoupí zájemci o mobilitu do druhého kola, které bude mít formu ústního pohovoru, jehož součástí bude konverzace především v anglickém jazyce.

 

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ:

úroveň jazykových znalostí, studijní výsledky, motivace a odůvodnění, samostatnost, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno

 

Ústní pohovor se bude konat v úterý 26. ledna 2016 od 8:30 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem dne 22. ledna 2016 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude. V případě, že ve výběrovém řízení nebude vybrán dostatečný počet zájemců, může být  vyhlášeno dodatkové výběrové řízení.

 

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 20. ledna 2016 do 12:00 hod na emailovou adresu pavlickovak@vfu.cz.

Do přihlášky napište své kontaktní údaje, studijní průměr za poslední dva roky studia, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí, preferenci univerzit, na kterých chcete studovat a připojte motivační dopis.


 

SMT – mobilita studentů na praktický pobyt

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad studentů FVL, FVHE a FaF o zahraniční praktické pobyty programu ERASMUS+.

 

PRAKTICKÝ POBYT PROGRAMU ERASMUS+:

Cílem pracovních stážíje umožnit studentům absolvovat pracovní stáž v zahraniční, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti.

 

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS:

 • být zapsán do akreditovaného studijního programu a to minimálně do 2. ročníku studia
 • být státním příslušníkem jednoho ze států zúčastněného v programu Erasmus+ nebo v něm studovat v akreditovaném studijním programu
 • Pracovní stáž lze absolvovat pouze v zemi zapojené do programu Erasmus+ (všechny Evropské státy vyjma Švýcarska), organizace musí mít právní subjektivitu a předmět její činnosti musí být oborově relevantní k oboru studia.
 • minimální délka pobytu je 2 měsíce (resp. 60 dnů)

 

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný student obdrží na pobyt finanční příspěvek, který je určen na pokrytí zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole budou vyhodnoceny písemné přihlášky, ze kterých postoupí zájemci o mobilitu do druhého kola. Druhé kolo bude mít formu ústního pohovoru, jehož součástí bude konverzace především v anglickém jazyce.

 

VÝBĚR BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ:

započatá aktivita v hledání pracovního umístění, úroveň jazykových znalostí, počet absolvovaných ročníků na VFU Brno, motivace a odůvodnění, samostatnost

 

Ústní pohovor se bude konat v úterý 26. ledna 2016 od 8:30 hod ve Velké zasedací místnosti na Rektorátě VFU Brno. K ústnímu pohovoru budou zájemci pozváni emailem dne 22. ledna 2016 a musí se jej účastnit osobně. Náhradní termín ústního pohovoru vypsán nebude. V případě, že ve výběrovém řízení nebude vybrán dostatečný počet zájemců, může být  vyhlášeno dodatkové výběrové řízení.

 

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 20. ledna 2016 do 12:00 hod na emailovou adresu

pavlickovak@vfu.cz.

Do přihlášky napište své kontaktní údaje, ročník, ve kterém nyní studujete, úroveň jazykových znalostí, aktivitu, kterou jste již vyvinuli k získání pracovního umístění a připojte motivační dopis

 


 

STA – mobilita zaměstnanců na výukový pobyt 

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení  pro zájemce z řad učitelů FVL, FVHE a FaF o učitelské zahraniční pobyty programu Erasmus+

 

 

PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+:

Finanční prostředky se poskytují na výukové účely. Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin za týden a minimální délka mobility je 2 dny, maximální délka 2 měsíce. Mobilitu je možné uskutečnit pouze na univerzitách, se kterými má VFU Brno sjednanou bilaterální dohodu.

 

FINANCOVÁNÍ:

Vybraný učitel obdrží příspěvek na úhradu cestovních a pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu.

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výběrové řízení bude probíhat písemnou formou na základě zhodnocení zaslaných přihlášek. Přihlášky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 1. motivace a odůvodnění
 2. dohodnutý kontakt na vybrané univerzitě
 3. jazykové znalosti

 

 

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zašlete nejpozději do 20. ledna 2016 do 12:00 hod na emailovou adresu pavlickovak@vfu.cz.

 

 

 

 

Seznam bilaterálních dohod VFU Brno

 

aktualizováno 8.1.2016

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz