Ubytovací stipendium

 

Podmínky získání stipendia

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
- studuje v prezenční formě studia
- studuje v prvním studijním programu
- nepřekročil standardní dobu studia
- nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město
- podal žádost v termínu stanoveném rektorem

 

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG VFU Brno.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o ubytovací stipendium. Podání elektronické žádosti je umožněno pouze v termínu stanoveném rozhodnutím rektora. 
Žádost se podává v IS/STAG pouze jednou, na začátku nebo v průběhu studia. Překontrolujte si proto, zda máte požádáno!
Pro 1. ročníky - po podání žádosti přejde žádost do stavu "Čeká se na ověření matrikou SIMS". Matrika se ověřuje až v druhé polovině listopadu, teprve potom přejde žádost do stavu "dostává stipendium" - pokud máte dle sims nárok nebo zamítnutí s udáním důvodu.
Až po ověření matrikou studentů vám budou vydávána rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí ubytovacího stipendia.

Žádosti na akademický rok 2016/17 se podávají v termínu od 15.7. do 14.10.2016.

 

Výše stipendia

Výše ubytovacího stipendia byla pro akademický rok 2016/17 stanovena na 550,- Kč měsíčně.

Prorektorkou pro vzdělávání byla stanovena výše ubytovacího stipendia na období říjen až prosinec 2016 na 913,- Kč měsíčně.

 

Výplata stipendia

Ubytovací stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Studentům dsp se stipendium vyplácí v polovině ledna, dubna, července a října.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.


Stav platby v portálovém rozhraní IS/STAG:
stav Neuhrazeno přejde v Uhrazeno až poté, co ekonomický systém VFU získá informaci z vaší banky, že platbu obdržela.
Tzn. že můžete mít stipendium na svém účtu a platba bude ještě jako neuhrazena :-)


Ubytovací stipendium za období duben až červen 2016 bylo vyplaceno k 7. 7. 2016

Ubytovací stipendium za období červenec až září 2016 pro dsp studenty bylo vyplaceno k 4. 10. 2016

Ubytovací stipendium za období říjen až prosinec 2016 bylo vyplaceno k 3. 1. 2017

Ubytovací stipendium za období leden až březen 2017 bylo vyplaceno k 4. 4. 2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz