Termín pro podání žádosti o ubytování na ak. rok 2016-17 a návod podání žádosti elektronickou cestou pro studenty budoucích prvních ročníků

Po obdržení vyrozumění o přijetí ke studio na VFU Brno je možné si podat žádost o ubytování

na ak. rok 2016-17

Otevřete si stránky www.vfu.cz - odkazy – ISKaM Kolejní systém

Zmáčknout tlačítko: PŘIHLÁSIT

Přhlásíte se po zadání svého příjmení a rodného čísla do systému ISKaM

Příjmení bude napsáno s diakritikou a počátečním velkým písmenem

Rodné číslo bude napsáno bez lomítka jako jedna řada čísel

Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI

V levé části obrazovky zmáčknout tlačítko STAV ŽÁDOSTI

potom tlačítko PODAT ŽÁDOST


Po těchto úkonech zmáčknout tlačítko ODHLÁSIT a žádost je podaná.

Termín pro podání žádosti o ubytování 7.7.2016 - 7.8.2016

Vyrozumění o kladném či záporném stanovisku obdržíte po zpracování žádostí, písemně na adresu svého
trvalého bydliště, nejpozději do 17.8.2016.

Spolu s tímto vyrozuměním obdržíte i další pokyny pro ubytování popř. odvolání se proti zamítnutí Vaší
žádosti o ubytování.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz