Informace o podávání žádostí pro současné studenty v ak. roce 2018-19

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Každý současný student VFU Brno, který má zájem o ubytování ve VŠ kolejích pro akademický rok 2018 -19 je povinen si podat žádost o ubytování.

Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou. Student si otevře stránky:

 

www.vfu.cz – odkazy –ISKaM kolejní system

přihlásí se pomocí svého uživatelského jména a hesla (přidělené při začátku studia každému studentovi) a dostane se do systému ISKaM2006, kde si podá elektronickou žádost o ubytování.

 

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Termín pro podávání žádostí o ubytování ve VŠ kolejích je od 12.3. do 22.4.2018

 

VYŘAZENÍ ŽÁDOSTÍ:

Žádosti o ubytování podané po výše uvedeném termínu nebudou zařazeny do pořadníku žadatelů o kolejní místo. V případě, že student uvede do přihlášky nepravdivé údaje, bude žádost vyřazena z pořadníku žadatelů o kolejní místo.

 

ZPRACOVÁNÍ A KONTROLA DOJEZDNOSTI

Po uplynutí termínu podávání žádostí a jejich kontrole bude zpracován konečný pořadník současných studentů VFU Brno žádajících ubytování ve VŠ kolejích pro akademický rok 2018-19. Bude vyhotoven nejpozději 10.5.2018 a následně ihned zveřejněn a to na stránkách www.vfu.cz

 

 

Současným studentům VFU Brno, kteří si budou podávat žádosti o ubytování, nebude zasíláno písemné vyrozumění o jejich umístění v pořadníku.

 

Pokud nebude studentovi kladně vyřízena jeho žádost o ubytování pro ak. rok 2018-19, může si proti tomuto rozhodnutí podat odvolání nejpozději do 22.6.2018. Odpověď obdrží student do 17.8.2018 na svoji e-mailovou adresu - školní.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz