Pravidla pro stanovení dojezdnosti

Dobou dojezdnosti se rozumí čas strávený na cestě z místa trvalého bydliště do místa sídla školy
s uplatněním níže uvedených pravidel.

  • Spojení se vyhledává pomocí elektronických jízdních řádů ABUS (autobusové spoje) a IDOS (vlakové spoje) dodávaných prostřednictvím firmy CHAPS.s.r.o. Spoje na území Slovenské republiky jsou zpracovány dle programu CESTOVNÝ PORIADOK, dostupné na www.cp.sk.
  • Dojezdnost se stanoví podle doby strávené na cestě z místa trvalého bydliště identifikovaného PSČ do Brna (autobusem na ÚAN Zvonařka, vlakem na hlavní vlakové nádraží) a zaokrouhluje se na celých pět minut nahoru. Bere se v úvahu nejkratší spojení vlakem nebo autobusem nebo kombinované spojení v úterý – pracovní den do 6.59 hod.
  • Základní doba dojezdnosti se započítává, pokud existuje spojení s příjezdem do Brna od 6,00 hod. do 6,59 hod. Pokud takový spoj neexistuje, připočítávají se k základní době následující hodnoty:

 

Příjezd do 5,59 hod

+ 10 min

Příjezd od 6,00 do 6,59 hod

základní doba dojezdnosti

Příjezd od 7,00 do 7,29 hod

+ 10 min

Příjezd od 7,30 do 7,59 hod

+ 20 min

Příjezd od 8,00 do 8,29 hod

+ 30 min

Příjezd od 8,30 do 8,59 hod

+ 40 min

Příjezd v 9,00 hod. a později

+ 80 min

 

Při spojení s nutným přestupem se vyhledává spoj, který navazuje na další s časem na přestup minimálně 5 minut.

 

U obcí, kde není žádné autobusové ani vlakové spojení a je nutné dojít na nejbližší spoj do jiné obce
pěšky k dosažení nejbližší autobusové či vlakové zastávky, připočítává se k základní době dojezdnosti
30 minut.

 

Nezapočítává se doba jízdy MHD v Brně ani v místě trvalého bydliště.


Případná upřesnění nebo opravy dojezdnosti na základě oprávněných připomínek lze uplatnit
v kanceláři Správy kolejí VFU Brno, Králova 45, Brno u referentky ubytování.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz