Termíny ubytování - VUT Listovy koleje ak. rok 2016-17

Upozornění pro studenty,

kteří budou v ak.roce 2016-17 ubytováni na kolejích VUT Brno

 

Jedná se o Listovy koleje, Kounicova ul. 46/48, 602 00 Brno.

 

Areál kolejí: http://www.kam.vutbr.cz/?p=arek

 

Ubytování bude probíhat v týdnu
Od 12. do 16.9.2016 denně od 9,00 do 15,00 hodin.

 

Před samotným ubytováním na Listových kolejích musí student podepsat smlouvu a složit ubytovací jistotu ve výši 3o-ti násobku denního kolejného – tj. 30x93,- celkem 2790,- Kč. Toto vše provede na

Kolejích a menzách VUT Brno,
ul. Kolejní 2, 612 00 Brno blok A03, 2.patro, dveře č.028.

 

Ubytovací jistota: http://www.kam.vutbr.cz/?p=jist

 

Ceník ubytování: http://www.kam.vutbr.cz/?p=ceny

 

Až s podepsanou smlouvou se lze ubytovat na Listových kolejích , Kounicova 46/48, 602 00 Brno.

 

Nejpozději do 20.září 2016 student nahlásí číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso kolejného. Svolení k inkasu učiní plátce z účtu, který uvedl ve smlouvě o ubytování u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR ve prospěch účtu Kolejí a menz, vedeného u ČSOB, a.s., číslo úču: 105819493/0300, variabilní symbol (VS) u svolení k inkasu student nevyplňuje.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz