Termíny ubytování pro studenty VFU Brno

ak. rok 2017/18 na VŠ koleji VUT Brno

Jedná se o Listovy koleje, Kounicova ul. 46/48, 602 00 Brno.

 

Areál kolejí: http://www.kam.vutbr.cz/?p=arek

 

Ubytování bude probíhat v týdnu od 11. do 15.9.2017

 

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 9:00 – 12:00  

 

 

Před samotným ubytováním na Listových kolejích musí student podepsat smlouvu a složit ubytovací jistotu ve výši 3o-ti násobku denního kolejného – tj. 30x93,- celkem 2790,- Kč. Toto vše provede na

 

Kolejích a menzách VUT Brno,
ul. Kolejní 2, 612 00 Brno blok A06, 2. patro, dveře č. 028.

 

Ubytovací jistota : http://www.kam.vutbr.cz/?p=jist

 

Ceník ubytování: http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku

 

Až s podepsanou smlouvou se lze ubytovat

na Listových kolejích , Kounicova 46/48, 602 00 Brno.

 

Nejpozději do 17. září 2017 student nahlásí číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso kolejného. Svolení k inkasu učiní plátce z účtu, který uvedl ve smlouvě o ubytování u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR ve prospěch účtu Kolejí a menz, vedeného u ČSOB, a.s., číslo úču: 105819493/0300, variabilní symbol (VS) u svolení k inkasu student nevyplňuje.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz