Informace o platbách kolejného na KSK

Základní informace:

Na VŠ kolejích Veterinární a farmaceutické univerzity Brno probíhá platba poplatku za ubytování bezhotovostní formou – inkaso z účtu studenta ( popřípadě rodičů).

Hotovostní platbu povoluje ve vyjímečných případech, na základě písemné žádosti studenta, ředitel kolejí a to pouze na jeden akademický rok.

 

Průběh inkasa :

Inkaso probíhá jednou měsíčně v termínu od 18. do 25. dne běžného měsíce, na základě požadavku, který předá pracovnice kolejí jednotlivým bankovním ústavům ( dle ubytovaných studentů). Pokud neproběhne inkaso z účtu studenta popř. rodičů v daném měsíci se již neopakuje. Student je povinen uhradit poplatek za ubytování v hotovosti, v kanceláři správy kolejí.

 

Číslo účtu pro svolení s inkasem kolejného :

Číslo účtu VFU Brno určené pro účely platby kolejného - číslo účtu, které nahlásí student při návštěvě peněžního ústavu nebo zapíše při vyplňování formuláře – svolení s inkasem kolejného

Československá obchodní banka 154 568 547 /0300

 

Termín nahlášení čísla účtu:

Předubytovaní studenti při předubytování,

studenti prvních ročníků a studenti, kterým bylo přiděleno ubytování na odvolání při ubytování, nejpozději do 3 dnů po nástupu na kolej

 

Časový harmonogram plateb:

10. 10. - 13. 10. 2017 hotovostní platba za alikvotní část září
mezi 18. – 25. dnem měsíce inkaso z účtu za 10/2017 -06/2018
při odhlášení v 7/2018 hotovostní platba alikvotní část 7/2018

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz