Provozní řád

Kaunicovy studentské koleje, Králova 45 616 64 BRNO

(dále jen „Provozní řád") je platný pro studenty ubytované na Kaunicových studentských kolejích, Králova 45, Brno (dále jen „koleje").

Koleje se otevírají denně v 6.00 hodin a uzavírá ve 24.00 hodin.

Informovanost studentů je zajišťována prostřednictvím úředních desek, kde budou zveřejňovány - Provozní řád, Kolejní řád a všechny důležité informace týkající se provozu kolejí. Úřední deska je umístěna ve vestibulu kolejí.
Budova má zřízen systém přístupu a zabezpečení pomocí bezdotykových čipových karet. Při nástupu každý student obdrží, po zaplacení zálohy, čipovou kartu s příslušným oprávněním vstupu. Je povinen se seznámit s návodem na používání čipových karet, otevírání a zabezpečování ubytovacích a společných prostor, návodem na užívání všech zařízení, kterými jsou pokoje vybaveny. Ztrátu či poškození čipové karty ihned nahlásit provozní koleje.

Všechny ubytovací i společné prostory mají zabudována bezpečnostní a požární čidla, je tedy nutné dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově kolejí.

Na kolejích je pro ak. rok 2016-17 povoleno přechovávání zvířat. Pravidla pro jejich pobyt a seznam povolených zvířat jsou přílohou Provozního řádu.

Úřední hodiny správy koleje:

Pondělí 9.00 hod – 11,00 hod 13.00 hod -16.30 hod
Úterý 9.00 hod – 11,00 hod  
Středa 9.00 hod – 11.00 hod 13.00 hod – 15.30 hod
Čtvrtek 9.00 hod – 11.00 hod  
Pátek nejsou úřední hodiny  

 

Připomínky týkající se chodu kolejí mohou studenti sdělit osobně v úředních hodinách, popř. písemně na recepci, odkud bude zpráva předána do kanceláře správy koleje.

Pro vyhlašování návštěv, informací a upozornění pro studenty slouží na koleji místní rozhlas. Je v provozu denně od 8.00 hod. do 22.00 hod. Místní rozhlas používá službukonající vrátná(ý), v případě nezbytné nutnosti jej může za dozoru použít i student.

Poplatek za ubytování – kolejné

Blok A
2 lůžkový pokoj             83.- Kč za noc/lůžko

2 lůžkový pokoj (117-153) 90,- Kč za noc / lůžko

2 lůžkový pokoj (61,66)     76.- Kč za noc/lůžko

3 lůžkový pokoj             80.- Kč za noc/lůžko

3 lůžkový pokoj (62-65) 73.- Kč za noc/lůžko

 

Blok A1
2 lůžkový pokoj 88.- Kč za noc/lůžko

Blok B
1 lůžkový pokoj 123.- Kč za noc/lůžko
2 lůžkový pokoj 104.- Kč za noc/lůžko

 

Celková výše měsíčního poplatku za ubytování bude vypočítána na základě počtu dnů jednotlivých měsíců v roce. Z toho vyplývá, že každý měsíc bude výše poplatku za ubytování rozdílná.

Poplatky za pobyt psů a zvířat na pokojích, elektrospotřebiče budou i nadále účtovány jako jednorázová částka.


Harmonogram plateb pro studenty ubytované na Kaunicových studentských kolejích:

10.10.-14.10.2016            - platba v hotovosti alikvotní část září
říjen 2016 – červen 2017  - inkaso z účtu studenta
červenec 2017                 - hotově při odhlášení z koleje

 

Při ukončení ubytování během ak. roku 2016-17 (v jiném termínu než je uveden ve „Smlouvě o ubytování"), bude studentům účtován poplatek za nedodržení termínu ukončení ubytování, který činí vždy jednonásobek měsíčního poplatku za ubytování.

Po ukončení ubytování (v termínu uvedeném ve „Smlouvě o ubytování") bude studentovi do 30-ti dnů vrácen případný přeplatek kolejného, v opačném případě (při nedoplatku) student chybějící částku uhradí v hotovosti při odchodu z kolejí.

Jestliže ve výjimečném případě student nebude mít na svém kontě dostatečné množství finančních prostředků, tudíž nebude provedeno inkaso kolejného, uhradí poplatek za ubytování v hotovosti v kanceláři správy kolejí. Výše a zásady pro placení smluvních pokut jsou uvedeny ve smlouvě o ubytování.

 

Ložní prádlo se ubytovaným studentům vyměňuje pravidelně každé tři týdny, vždy tři dny v týdnu, a to dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 15.00 hodin. Termíny výměny prádla budou zveřejněny na úřední desce, vždy týden předem.

 

Ubytovaní studenti mají možnost v úředních hodinách uložit si větší finanční hotovost a cenné předměty do trezoru, který je umístěn v kanceláři správy kolejí.

 

Úklid chodeb, sociálních zařízení a společných prostor je prováděn zaměstnanci denně od 7.00 do 15.00 hodin. Studenti se v tuto dobu budou pohybovat po koleji tak, aby neohrozili bezpečnost svou ani ostatních osob.

 

Vysoká koncentrace ubytovaných klade vyšší nárok na dodržování pořádku a čistoty na pokojích. Proto jsou stanoveny následující cykly úklidových prací pro studenty:

 

Celý text provozního řádu kolejí VFU s dodatkem a změnou cen

je ke stažení zde (-*.doc)

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz