Informace o pedagogické činnosti

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je členěna na tři fakulty -- Fakultu veterinárního lékařství (FVL), Fakultu veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Farmaceutickou fakultu (FaF). Jako jediná vzdělávací instituce v České republice poskytuje prostřednictvím dvou veterinárních fakult komplexní vzdělání v oblasti veterinárního lékařství. Tomu odpovídá i každoroční vysoký zájem o studium, který daleko převyšuje kapacitní možnosti výuky.

Podobná situace je i na Farmaceutické fakultě, která ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové zabezpečuje optimální odbornou způsobilost v oblasti tvorby léčiv, léčivých přípravků a léků potřebných k prevenci, diagnostice, léčení nebo mírnění chorob, popř. i k ovlivňování fyziologických funkcí u člověka i zvířat.
O zájmu o studium na fakultách VFU Brno svědčí stále se zvyšující počet zahraničních studentů, především ze Slovenska.
Univerzita zabezpečuje i odbornou praxi během studia.

 

Uchazeči a přijatí pro akad. rok 2017/2018 (včetně ASP)

Fakulty Přihlásilo se
Zapsaní 
ke studiu
Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program
903 184
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní progra
396 104
Bakalářský studijní program 408 136
Navazující magisterský studijní program 115 74
Farmaceutická fakulta
Magisterský studijní program
689 197
Celkem 2511 695


 Počty studentů v akad. roce 2017/2018 k 31. prosinci 2017

Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu Celkem studentů
bak. mag. nav. dokt.
Veterinární lékařství 4301 T 4301 V - 963 - 52 1015
Veterinární hygiena a ekologie 4302 T 4302 V 366 422 165 73 1026
Farmacie 5206 T 5206 V - 801 - 97 898
Celkem   366 2186 165 222 2939
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz