Evaluace veterinárních fakult

Mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání je pro evropské veterinární fakulty rozhodující událostí pro další rozvoj veterinární výuky na univerzitě. Je organizována Evropskou asociací veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) pro všechny veterinární fakulty v Evropě. V současné době obsahuje dva stupně, a to evaluaci (Stage I) a akreditaci (Stage II). Zatímco evaluace je víceméně povinná pro všechny veterinární fakulty, které se chtějí účastnit mezinárodní spolupráce ve veterinárním vzdělávání, akreditace je dobrovolnou nadstavbou, ke které se v současné době hlásí jen ty nejlepší veterinární vysoké školy v Evropě.

 

V roce 2004 absolvovala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno mezinárodní evaluaci organizovanou EAEVE. Tato evaluace vycházela z evropských směrnic č. 78/1027/EEC a č. 78/1026/EEC a Standardních operačních postupů EAEVE pro provádění evaluací veterinárních vysokých škol. VFU Brno Fakultou veterinárního lékařství a Fakultou veterinární hygieny a ekologie dosáhla po mezinárodní evaluaci uvedení na prestižním evropském Seznamu pozitivně evaluovaných veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).

 

 

Systém hodnocení EAEVE na VFU Brno dává jistotu:

  

  • veřejnosti – která může důvěřovat kvalitě absolventů a službám, které nabízejí
  • studentům veterinárních fakult – kteří vědí,  že jejich vzdělání dosahuje schválených a akceptovatelných standardů
  • veterinární instituci – která ví, že dosahuje vzorové úrovně

 

Z důvodu obhájení uvedení obou veterinárních fakult na prestižním Seznamu pozitivně evaluovaných fakult Evropy absolvovala univerzita v roce 2013 mezinárodní reevaluaci. V tomto roce univerzita poprvé podstoupila hodnocení na dvou stupních hodnocení (Stage I, Stage II).

První stupeň měl hodnotit, zda fakulta splňuje požadavky evropské legislativy pro veterinární vzdělávání a požadavky veterinárního vzdělávání komise EAEVE a FVE v souladu se směrnicí 2005/36/ES, pokud jde o odbornou přípravu veterinárních lékařů. Druhý stupeň měl hodnotit nastavení procesů, hodnocení a zpětných vazeb při zajišťování veterinárního vzdělávání.

 

Self-evaluační zprávy a výsledky hodnocení Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz