Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2017

 

Řízení ke jmenování profesorem   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VFU předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno poznámka
Široký Pavel doc. MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 8/15/2016 12/162016 3/20/2017 3/21/2017 6/19/2017 x  

Babula

Petr

doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 6/29/2016 11/10/2016 12/5/2016 12/6/2016 6/19/2017 x  

Radka Opatřilová

doc. PharmDr., Ing., Ph.D., MBA Farmaceutická chemie FaF 4/20/2017 6/20/2017 x x x 6/20/2017  

Karel Šmejkal

doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 6/20/2017            
                     
Habilitační řízení   obor fakulta zahájení řízení VR F x jmenován s účinností řízení zastaveno x poznámka
Kyllar Michal MVDr., Ph.D. Normální a patologická morfologie FVL 12/20/2012            
Sedlinská Markéta MVDr., Ph.D. Choroby koní, přežvýkavců a prasat FVL 9/27/2017            

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz