Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2016

 

Řízení ke jmenování profesorem   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VFU předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno poznámka
Jampílek Josef doc.PharmDr. Ph.D. Farmaceutická chemie FaF 9/2/2015 6/2/2016 x x x 6/2/2016 x
Široký Pavel doc. MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 8/15/2016 12/162016          

Babula

Petr

doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 6/29/2016 11/10/2016 12/5/2016 12/6/2016      
                     
Habilitační řízení   obor fakulta zahájení řízení VR F x jmenován s účinností řízení zastaveno x poznámka
Kyllar Michal MVDr., Ph.D. Normální a patologická morfologie FVL 12/20/2012            
Jekl Vladimír MVDr., Ph.D. Choroby psů, koček a zájmových zvířat FVL 10/12/2015 12/8/2015 x 3/14/2016 x x x
Jana Blahová Ing., Ph.D. Veterinární biochemie, chemie a biofyzika FVHE 5/4/2016 10/27/2016 x 11/22/2016 x x x

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz