Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2015

IGA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno stanovuje pro rok 2015 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši

12 691 382,00 Kč následovně:

 

  • 12 139 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VFU Brno,
  • 280 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací  IGA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,21% prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 272 382 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,14% prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

předsedkyně IGA VFU Brno

V Brně dne 9. února 2015

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz