Aktuality

NEWSLETTER

Máte-li zájem o zasílání aktualit a novinek naším oddělením e-mailem, kontaktujte nás na cpt@vfu.cz.

 


 

Vážení univerzitní výzkumníci, lektoři a profesoři,
Vážení zaměstnanci pro přenos technologií a zaměstnanci v rámci spolupráce mezi univerzitami a podniky.

 

Úspěšná spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem přináší značné výhody vysokoškolským institucím, jejich akademickým pracovníkům a studentům, stejně jako firmám, jejich zaměstnancům a celé společnosti. Pro lepší pochopení této spolupráce, potenciálních překážek a klíčových faktorů úspěchu s tím spojených vytvořila Evropská komise rozsáhlou studii na téma spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, veřejnými a soukromými organizacemi v Evropě.

 

Tento průzkum bude nejobsáhlejším průzkumem svého druhu v Evropě, a proběhne na všech evropských univerzitách a ve více než 1 000 firmách. Pomůže informovat příslušné tvůrce strategií, jejichž cílem je zlepšit budoucí partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a externími organizacemi.

Ať už máte zkušenosti se spoluprací s externími investory nebo ne, spoléháme na vaše připomínky, protože vaše účast na této studii má zásadní význam.

 

Vyplnění průzkumu trvá přibližně 15 minut a všechny odpovědi zůstanou zcela anonymní.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění průzkumu do 11/11/2016.

 

Pro účast: vyplňte průzkum v evropském jazyce vaší volby:
https://asp2.inquery.net/s.app?B=70P2BRxr&T-OPQ743=1429

 

Získejte názor vašich externích partnerů - Jelikož je studie oboustranná, byli bychom rádi, kdybyste přizvali vaše externí partnery k účasti odesláním následujícího odkazu: www.survey.ub-cooperation.eu

 

Jako výraz poděkování získáte po vyplnění průzkumu pro vaši organizaci Hodnocení připravenosti spolupráce*, které poslouží k pochopení vaší budoucí spolupráce s obchodním sektorem.

Jen díky vaší pomoci může tento průzkum uspět a přinést konstruktivní výsledky. Evropská komise vám předem děkuje za vaši podporu.

 

S pozdravem,
Denis Crowley
vedoucí oddělení
University – Business Cooperation in Europe
European Commission

Máte-li jakékoli dotazy týkající se průzkumu, kontaktujte prosím survey@ub-cooperation.eu.

 


 

Na stránkách odělení je vedena tabulka aktuálně otevřených výzev k podávání projektů do Evropských strukturálních a investičních fondů a na základě dostupných informací indikativní přehled připravovaných výzev.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz