Výzvy

 

Přehled vybraných aktuálně otevřených výzev k předkládání projektů operačních programů strukturálních fondů a programu H2020 Evropské komise:

 

Operační program Výzva

Souhrn podmínek

(VEFIS)

/

Poznámka

Více informací Podání žádosti do

OP ŽP

70. Výzva
(5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie)
  OP ŽP 29. 09. 2017

OP R

7. výzva   SZIF 31. 12. 2018
13:00

OP R

8. výzva   SZIF 31. 12. 2017
13:00

OP R

9. výzva   SZIF 24. 04. 2017
13:00

OP R

10. výzva   SZIF 31. 07. 2023
13:00

PVR

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
 

SZIF

 

Příručky a detailní informace

 15. 05. 2017
         

PRV

4. kolo příjmu žádostí   SZIF 24. 04. 2017
13:00

PVR

1.1.1 Vzdělávací akce Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

Pravidla pro žadatele -
24. 04. 2017
13:00

PVR

1.2.1 Informační akce Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

Pravidla pro žadatele - Operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce
(4. kolo)
24. 04. 2017
13:00

PVR

4.3.2 Lesnická infrastruktura   Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

24. 04. 2017
13:00
PVR 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

24. 04. 2017
13:00

PVR

6.4.1 Investice do nezemědělských činností Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00

PVR

6.4.2 Podpora agroturistiky Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00

PVR

6.4.3. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost   Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00
PVR 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi    Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00 
PVR 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

 Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00
PVR 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  

 Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 24. 04. 2017
13:00
PVR   
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost 

 Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 

 24. 04. 2017
13:00
PVR
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost 

Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 

Specifická část operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
(4. kolo)

24. 04. 2017
13:00
PVR
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 Žadatel (IČO) může podat pouze jednu žádost

Pravidla pro žadatele - obecná část (4. kolo)

 

24. 04. 2017
13:00
         

OP VVV

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum   MŠMT

20. 06. 2017

14:00

OP PIK

Služby infrastruktury – Výzva III   API 28. 04. 2017 
OP PIK
Inovační vouchery

 

API

31. 05. 2017

OP PIK Inovace - Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

 

API

31. 12. 2017

 

*podrobnější informace zatím nejsou k dispozici

 

Kompletní přehled otevřených výzev programů strukturálních fondů v České republice a souvisejících akcí nalezente ZDE.

 

Přehled všech výzev H2020 - otevřených, uzavřených i připravovaných - je k dispozici na stránkách Evropské komise ZDE.

 


 

(aktualizováno 4. dubna 2017, 17:58)

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz