Výzvy

 

Přehled vybraných aktuálně otevřených výzev k předkládání projektů operačních programů strukturálních fondů:

 

Operační program Výzva

Souhrn podmínek

(VEFIS)

/

Poznámka

Více informací Podání žádosti do

OP ŽP

70. Výzva
(5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie)
  OP ŽP

změna, nově datum podání prodlouženo do

30. 11. 2017

         

OP R

7. výzva   SZIF 31. 12. 2018
13:00 h

OP R

8. výzva   SZIF 31. 12. 2017
13:00 h

OP R

10. výzva   SZIF 31. 07. 2023
13:00 h
         
OP PIK Inovace - Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

 

API

31. 12. 2017

OP PIK Potenciál - IV. výzva 01_17_093  

MPO

30. 11. 2017

23:59:59

OP PIK Partnerství znalostního transferu - III. výzva 01_17_102  

MPO

13. 10. 2017

OP PIK Inovační vouchery - II. výzva 01_17_115  

MPO

31. 12. 2017

23:59

OP PIK Inovace - Inovační projek - IV. výzva 01_17_109  

MPO

12. 11. 2017

23:59:59

         
OP VVV Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků V rámci této výzvy VFU Brno nebude podávat žádný projekt. Více info: Vedoucí CPT  MŠMT  1. 12. 2017
14:00 h
(nebo do vyčerpání dotace)
OP VVV Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF

Komplementární výzva
(Horizon 2020)

 

V rámci této výzvy VFU Brno nebude podávat žádný projekt. Více info: Vedoucí CPT

MŠMT 1. 12. 2017
14:00 h
(nebo do vyčerpání dotace)
OP VVV

Výzva č. 02_17_044

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

  MŠMT

26. 1. 2018

14:00 h

(nebo do vyčerpání dotace)

OP VVV

Výzva č. 02_17_043

Teaming II

Oprávnění žadatelé jsou definováni v textu výzvy (odst. 4.1, str. 5) MŠMT

1. kolo:

22. 11. 2018

10:00 h

 

 

2. kolo:

20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do

15. 5. 20191 do

14:00

 

Pozn: [datum může být změněno dle termínu oficiálního zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019)]

 

*podrobnější informace zatím nejsou k dispozici

 

Kompletní přehled otevřených výzev programů strukturálních fondů v České republice a souvisejících akcí nalezente ZDE.

 

Přehled vybraných aktuálně otevřených výzev k předkládání projektů dalších dotačních programů

 

Program Výzva Poznámka Více informaci Podání žádosti do

LIFE

2018 Call for proposals for LIFE Grants

Podprogram Životní prostředí

Life programme

CZELO

12. a 14. 6. 2018
LIFE 2018 Call for proposals for LIFE Grants Podprogram Klima

Life programme

CZELO

12. 9. 2018

Visegrad Fund

 Visegrad Grants   Visegrad Fund  1. 6. 2018

 

 

Přehled vybraných aktuálně otevřených výzev k předkládání projektů Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

 

Země Výzva Více informací Podání žádosti do
Rakousko Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny MŠMT 31. 5. 2018
Německo Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny MŠMT 31. 5. 2018
Německo Výzva programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR (LTV19). Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru MŠMT 22. 6. 2018
Polsko Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Výzva je otevřena všem oblastem základního výzkumu MŠMT 29. 6. 2018
Francie Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Výzva je otevřena všem oblastem základního výzkumu MŠMT 30. 6. 2018
Čína Výzva k podávání návrhů společných česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020. Výzva je otevřena vybraným oblastem výzkumu MŠMT 30. 6. 2018

 

 

Přehled všech výzev H2020 - otevřených, uzavřených i připravovaných - je k dispozici na stránkách Evropské komise ZDE.

 


 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz