HORIZON 2020

 

O HORIZON 2020

Rámcový program HORIZON 2020 je dosud největším EU programem pro výzkum a inovace s téměř 80 mld. EUR dostupnými pro období 2014 - 2020. HORIZON 2020 navazuje na 7. Rámcový program, je vnímán jako prostředek k řízení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst.

 

Spojením výzkumu a inovací pomáhá HORIZON 2020 naplňovat stanovené cíle s důrazem na excelentní vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských problémů. Cílem je zajistit excelentní vědu v Evropě, odstraňování překážek inovacím a usnadnění vzájemné spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinášející inovace.

 

Rámcový program EU pro výzkum a inovace bude doplněn o další opatření na dokončení a další rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Tato opatření budou usilovat o odstranění překážek k vytvoření skutečného jednotného trhu pro znalosti, výzkum a inovace.

 

Oficiální stránky programu HORIZON 2020.

 

Přiblížení struktury programu, typů projektů a základních pravidel je například k dispozici v publikaci Vademecum Horizont 2020: Stručně o programu, vydané Technologickým centram Akademie věd ČR. Publikace je v elektornické podobě k dispozici zde.

 

Podrobná struktura HORIZON 2020 zde.

 

Pracovní programy HORIZON 2020

Finální verze pracovních programů jsou dostupné zde.

 

Vybrané pracovní programy:

 

Plánované výzvy 

Pracovní program

Výzva

Více informací

Očekávané vyhlášení výzvy

Ukončení

výzvy

Excellent Science

MSCA

Research and Innovation Staff Exchange 

EC - program

EC - calls 

1. 12. 2016  5. 4. 2017 
Societal Challenges

Health

EC - program

EC - calls 

29. 7. 2016

4. 10. 2016

(1. kolo)

Societal Challenges Food

EC - program

EC - calls 

4. 10. 2016

14. 2. 2017

(1. kolo)

Societal Challenges  Environment 

EC - program

EC - calls 

8. 11. 2016 

7. 3. 2017

(1. kolo) 

 

                                                                                                                     Aktualizováno: 20. března 2017

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz