Plánované výzvy (2016)

 

Níže naleznete přehled avizovaných výzev a záměrů výzev k předkládání projektů do operačních programů na základě zveřejněných harmonogramů řídicími orgány.

 

Dále jsou doplněny vybrané relevantní výzvy programu Horizon 2020, odpovídající odbornému profilu univerzity.

 

Jednotlivé výzvy jsou seřazeny podle programu a data plánovaného vyhlášení.

 

Informace jsou pouze indikativního charakteru. Reálné vyhlášení výzev může proběhnout odlišně.

 

 

Operační program

Výzva

Více informací

Očekávané vyhlášení výzvy

Ukončení

výzvy

OP VVV

Předaplikační výzkum

(prioritní osa 1)

MŠMT

listopad 2016

březen 2017

OP VVV

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

(prioritní osa 1)

MŠMT

listopad 2016

březen 2017

OP VVV

Celoživotní vzdělávání na VŠ (prioritní osa 2)

MŠMT
září 2016 leden 2017
 OP VVV

Budování kapacit II

(prioritní osa3)

MŠMT  září 2016 leden 2017 
 OP VVV

Mezisektorové mobility

(prioritní osa 2) 

 MŠMT  prosinec 2016  březen 2017
OP VVV Mezinárodní mobility (prioritní osa 2) MŠMT prosinec 2016 březen 2017
OP VVV

Jazykové vzdělávání

(prioritní osa 3)
MŠMT  prosinec 2016  březen 2017

PRV  

Vzdělávací akce (1.1.1)

SZIF

01. 04. 2017

15. 04. 2017

PRV 

Informační akce (1.2.1)

SZIF 01. 04. 2017 15. 04. 2017

OP PIK

Precommercial Public Procurement

(zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje)

CzechInvest

srpen 2016

prosinec 2016

OP PIK

Aplikace

CzechInvest

srpen 2016

prosinec 2016

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz