Plánované výzvy (2016/2017)

 

Níže naleznete přehled avizovaných výzev a záměrů výzev k předkládání projektů do operačních programů na základě zveřejněných harmonogramů řídicími orgány.

 

Dále jsou doplněny vybrané relevantní výzvy programu Horizon 2020, odpovídající odbornému profilu univerzity.

 

Jednotlivé výzvy jsou seřazeny podle programu a data plánovaného vyhlášení.

 

Informace jsou pouze informativního charakteru. Reálné vyhlášení výzev může proběhnout odlišně.

 

 Aktualizace: 23. březen 2017

Operační program

Výzva

Více informací

Předpokládané

vyhlášení výzvy

Předpokládané

ukončení výzvy

OP VVV

Avízo výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

MŠMT

3. 4. 2017 od 10:00 hod.

30. 7. 2017 do 14 hod.

OP ŽP

Avízo výzvy 5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie MŽP

3. 4. 2017

29. 9. 2017

 OP VVV

Mezisektorové mobility

(prioritní osa 2) 

 MŠMT  prosinec 2016  březen 2017
OP VVV Mezinárodní mobility (prioritní osa 2) MŠMT prosinec 2016 březen 2017
OP VVV

Jazykové vzdělávání

(prioritní osa 3)
MŠMT  prosinec 2016  březen 2017

PRV  

Vzdělávací akce (1.1.1)

SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV 

Informační akce (1.2.1)

SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV   Lesnická infrastruktura (4.3.2) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV  Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV   Investice do nezemědělských činností (6.4.1) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV  Podpora agroturistiky  (6.4.2) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (6.4.3) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV  Odstraňování škod způsobených povodněmi  (8.4.2) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV   Neproduktivní investice v lesích (8.5.2) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

 PRV Přeměna porostů náhradních dřevin (8.5.3)   SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

PRV Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě (16.2.1) SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

 PRV Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  (16.4.1)  SZIF

04. 04. 2017

8:00

24. 04. 2017

13:00

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz