Školení, semináře a akce


 

Veletrh

VĚDA VÝZKUM INOVACE

28. 2. - 2.3.2017 Výstaviště Brno, pavilon B

 

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou
a  výzkumnou  sféru s podnikatelským  prostředím.  Poskytuje  příležitost školám, firmám, výzkumníkům
a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné
a široké veřejnosti.

Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností
a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

 

Program veletrhu je zde.

Doprovodný program je  zde.

Další informace jsou na www.vvvi.cz

 

Pro aktivní účast kontaktujte:
Ing. Ivona Dolinská, GSM: +420 605 035 647, dolinska@vvvi.cz

 


 

Seminář

Věda, výzkum, inovace a průmyslová práva

2.3.2017 Výstaviště Brno, pavilon B

 

Seminář, pořádaný Úřadem průmyslového vlastnictví, se uskuteční v rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Účast na semináři je bezplatná, registrovaní účastníci obdrží zdarma kód k vygenerování vstupenky na veletrh.

 

Program semináře je k dispozici zde.

Registrace na mailové adrese:

jpavkova@upv.cz, tel.: 220 383 184

ekrovakova@upv.cz, tel.: 220 383 222

 


 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz