Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno

Závěrečná konference projektů IVA

9. 11. 2017 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9:00. Konference bude rozdělena do třech sekcí dle fakult.

 

Závěrečná zpráva projektů IVA

21. 9. 2017 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2017 elektronicky na kopeckape@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

 

Stipendia pro studenty projektu IVA

19. 4. 2017 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 3. 11. 2017 na děkanáty fakult.

 

Cesty studentů v rámci ČR

19. 4. 2017 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

 

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2017

18. 4. 2017 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2017. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště, hromadně bude podáno na podpis panu rektorovi.

 

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2017 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře krácení projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 14. 3. 2017.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

 

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2017.

 

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2017

12. 12. 2016 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2017. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2017 do 17. 3. 2017.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2017, kontakt: kopeckape(at)vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

 

Historie IVA VFU Brno

 - IVA 2016

 - IVA 2015

 - IVA 2014

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz