Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2017 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře krácení projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 14. 3. 2017.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

 

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2017

13. 3. 2017 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2017.

 

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2017

12. 12. 2016 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2017. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2017 do 17. 3. 2017.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2017, kontakt: kopeckape(at)vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

 

Historie IVA VFU Brno

 - IVA 2016

 - IVA 2015

 - IVA 2014

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz